Okresy składkowe.

Przy ustalaniu prawa do renty i emerytury oraz jej wysokości, ZUS bierze pod uwagę poza okresami nieskładkowymi, o których pisałam w jednym z moich wpisów na blogu, również okresy składkowe. Okresami składkowymi są m. in.: – okresy ubezpieczenia; – okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach szczególnych; – okresy zaliczone do […]