Decyzja o podleganiu polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych

W internecie natknęłam się na artykuł pt: „5 sposobów na unikniecie płacenia ZUS”. Lektura zainspirowała mnie do stworzenie swojego komentarza do owych 5 sprytnych rozwiązań (oczywiście stworzonego na bazie spraw które dotychczas prowadziłam). W dniu dzisiejszym chciałabym omówić najpopularniejszy sposób uniknięcia płacenia składek ZUS: Opłacanie składek za granicą. Jest to rozwiązanie o którym kilka miesięcy temu […]

Fikcyjna umowa o pracę ZUS

Kiedy ZUS może uznać umowę o pracę za fikcyjną? W poprzednim wpisie pt. zwrot zasiłku opisałam ogólne przesłanki na których podstawie ZUS może żądać zwrotu pieniędzy. Dzisiejszy wpis stanowi niejako doprecyzowanie tematu. Chciałabym skoncentrować się na sytuacjach o których na pewno wiele osób przynajmniej słyszało. W tym celu posłużę się przykładami: Przykład 1) Pani Kasia […]

Zwrot zasiłku

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje możliwość wydawania przez ZUS decyzji o zwrocie zasiłku. Omawiana regulacja dotyczy wszystkich zasiłków objętych tzw. ustawą wypadkową, tj.: zwrotu zasiłku chorobowego; zwrotu zasiłku macierzyńskiego; zwrotu zasiłku opiekuńczego; zwrotu zasiłku rehabilitacyjnego. Zakład Ubezpieczeń społecznych w celu wydania decyzji o zwrocie zasiłku musi w pierwszej kolejności ustalić, iż został on pobrany […]

Renta strukturalna – komu i kiedy przysługuje?

Renta strukturalna – jest to miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę strukturalną? Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: ukończone 55 lat, lecz nie ukończone 60 lat – dla kobiet; ukończone 60 lat, lecz nie ukończone […]

Prawnik ZUS

Przeglądając przez wiele lat mojej pracy zawodowej sprawy przeciwko ZUS prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, którzy po raz pierwszy stykając się z tą tematyką mieli za zadanie pomóc swojemu klientowi, a jedynie mu zaszkodzili dojrzałam do redakcji przedmiotowego wpisu. Dlaczego warto poszukać adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach ZUS? Po pierwsze sprawy […]

Renta rodzinna – dla kogo?

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, obejmującym: Dzieci : Własne (potomstwo biologiczne); Drugiego małżonka (Pasierbowie wychowujące się w rodzinnym gospodarstwie domowym. Nie chodzi tu o dzieci uznane prawnie przez zmarłego te bowiem zaliczamy do dzieci własnych, lecz o dzieci, co do których wiadome jest, że pochodzą od innej osoby, niż zmarły. Przez dzieci drugiego […]