Czy pracowałem w warunkach szczególnych?

Już wcześniej pisałam we wpisie pt: Emerytura w warunkach szczególnych – walcz o swoje, główną przyczyną występowania na drogę sądową są niewłaściwie wystawione świadectwa pracy w warunkach szczególnych lub też ich brak. Dzisiaj chciałabym ułatwić weryfikację, czy warto odwoływać się od negatywnych decyzji patrząc na wykonywane prace i ich nazewnictwo. Oczywiście nie jest możliwe opisanie […]

Wcześniejsza emerytura strażaka

Strażakowi przysługuje prawo do emerytury w razie łącznego spełnienia następujących warunków: osiągnięcia emerytalnego wieku 60 lat, posiadania wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Warunek określony w pkt 2 nie jest wymagany, jeżeli funkcjonariusz pożarnictwa został zwolniony ze służby lub z pracy, którą wykonywał po zwolnieniu ze […]

Emerytury mundurowe

Komu przysługuje emerytura mundurowa? Emerytura mundurowa (inaczej zwana również emeryturą policyjną) przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby. Emerytura mundurowa obejmuje funkcjonariuszy:   Policji,   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,   Agencji Wywiadu,   Służby Kontrwywiadu Wojskowego,   Służby Wywiadu Wojskowego,   Centralnego Biura Antykorupcyjnego,   Straży Granicznej,   Biura Ochrony Rządu, […]