Renta strukturalna – komu i kiedy przysługuje?

Renta strukturalna – jest to miesięczne świadczenie pieniężne przysługujące za przekazane gospodarstwo rolne po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać rentę strukturalną? Prawo do renty strukturalnej przysługuje rolnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: ukończone 55 lat, lecz nie ukończone 60 lat – dla kobiet; ukończone 60 lat, lecz nie ukończone […]