Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Czy jeżeli po zasiłku macierzyńskim kobieta zajdzie w ciąże i przejdzie na L4 to czy wysokość zasiłku ulegnie zmianie?

Zgodnie z przepisem art 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

”Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe”.

Co w praktyce oznacza ten przepis?

Dla celu objaśnienia posłużę się przykładem.

Jeżeli kobieta pobierająca zasiłek macierzyński po wyczerpaniu prawa do tego świadczenia przejdzie na zwolnienie lekarskie (zacznie pobierać zasiłek chorobowy), a okres pomiędzy zakończeniem pobierania zasiłku macierzyńskiego i L4 wyniesie mniej niż 3 miesiące to wysokość zasiłku chorobowego będzie tożsama z wysokością pobieranego zasiłku macierzyńskiego.

Podobna sytuacja nastąpi w razie przejścia z pobierania zasiłku macierzyńskiego na zasiłek opiekuńczy (oczywiście o ile przerwa w pobieraniu świadczeń będzie mniejsza niż 3 miesiące).

Co oznacza termin : „pełne trzy miesiące”?

Najprościej jest to wyłożyć jako kwartał roku. Pełne trzy miesiące (np. styczeń, luty, marzec) nazywamy kwartałem roku, bez względu na to ile faktycznie liczą dni. Najważniejsze jest to, aby były to zakończone miesiące. Upływ 31 dni stycznia, 28 dni lutego oraz tylko 30 marca spowoduje zaistnienie przesłanek stosowania art. 43. Upływ natomiast 31 dni stycznia, 28 dni lutego i 31 dni marca spowoduje brak możliwości naliczenia zasiłku w dotychczasowej wysokości .

Ważnym jest również, iż dla zastosowania danej normy prawnej nie ma znaczenia jakie zasiłki z ZUS pobierasz.

 

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *