Kilka rodzajów prac w warunkach szczególnych wykonywanych równocześnie

Bardzo często w decyzjach odmawiających prawa do emerytury w wieku wcześniejszym, widuję niczym nie poparte wywody ZUS, przyjmujące iż sama zmienność i różnorodność prac wykluczała ustalenie pracy w szczególnych warunkach w poszczególnych okresach.

Bardzo często zdarzało się przecież, że dany pracownik wykonywał równocześnie dwa lub więcej rodzajów prac w warunkach szczególnych.

Sprawa, którą ostatnio analizowałam dotyczyła równoczesnego wykonywania prac spawacza elektrycznego i elektromontera urządzeń rozdzielczych i stacyjnych, a zatem dwóch rodzajów prac wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

W tym miejscu – mając na uwadze stanowisko organu rentowego który rozstrzygnięcie oparł na założeniu o konieczności odrębnej kwalifikacji każdego rodzaju pracy w szczególnych warunkach, czyli tylko jako montera urządzeń stacyjnych, albo tylko jako spawacza elektrycznego – trzeba podkreślić, że pracownik, który u jednego pracodawcy w tym samym czasie (okresie) wykonywał różne rodzaje pracy w szczególnych warunkach, nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganego do emerytury.

Porady prawne Kraków