Praca w gospodarstwie rolnym, a brak składek

Doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym, gdy nie odprowadzano składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli śledzą Państwo na bieżąco mojego bloga, to pewnie już zdążyliście zauważyć, że wiele wpisów poświeciłam materii związanej z doliczaniem do ogólnego stażu pracy uprawniającego do emerytury okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy

Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982 roku

Praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia – definicja domownika – rolnika

Okres uzupełniające staż pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy

Powyższe podyktowane jest tym, że coraz częściej spotykam się z decyzjami traktującymi o odmowie doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Często przyczyną odmownych decyzji jest „brak opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 grudnia 2000 roku, sygn. akt II UKN 155/2000 wskazał na odrębność wynikającą z systemu ubezpieczeń społecznych rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i wyraził pogląd, że:

„przepis art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach  nie jest wyraźnie adresowany do osób objętych ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym (domowników), ani do osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym (pracowników); reguluje kwestie stażu emerytalnego wymaganego do innych ubezpieczonych niż rolników, w którym okres pracy w gospodarstwie rolnym jest okresem zaliczonym wprost, niezależnie od uregulować z ustawy o ubezpieczeniu społecznym i traktowany jak okres składkowy. Implikuje to stwierdzenie niedopuszczalności stosowania (przez analogię) wobec osoby, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach, kryteriów objęcia ubezpieczeniem domowników rolnika na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. W szczególności chodzi o warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie rolnym. Żadnego znaczenia dla uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym, ani wykonywanie pracy stale czy sezonowo, np. w czasie wakacji, podobnie jak i to, czy praca w gospodarstwie rolnym stanowił dla danej osoby główne źródło utrzymania, bądź to czy rolnik, u którego ta osoba pracowała opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników”.

Do dnia 31 grudnia 1982 r. brak było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Dopiero po tej dacie, czyli od 1 stycznia 1983r. taki obowiązek powstał, dlatego też niemożliwe jest zaliczenie do okresów składkowych okresu pracy w gospodarstwie rolnym, ale po dniu 1 stycznia 1983 r., jeżeli z tytułu takiej pracy nie odprowadzano składki na ubezpieczenie. Jeżeli praca w gospodarstwie rolnym miała miejsce przed tą datą, nie istniała konieczność odprowadzania składek i wystarczającym jest, że była wykonywana w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy (a więc co najmniej w rozmiarze 4 godzin dziennie) i miała charakter stały, co oznacza gotowość (dyspozycyjność) do wykonywania pracy rolniczej, gdy wymaga tego sytuacja.

Porady prawne Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *