Przedawnienie składek ZUS

Prawie każdy klient goszczący w mojej kancelarii ze sprawą dotyczącą zaległych składek ZUS, zadaje pytanie:

„Pani Mecenas, czy zaległe składki nie przedawniły się?”

Zasady przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wynikają z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nią składki ulegają przedawnieniu po upływie pieciu lat od wymagalności, czyli terminu ich zapłaty. Po tym czasie zakład nie ma prawa się o nie upomnieć. Chodzi tu o należności wobec ZUS oraz środki, które zakład powinien zwrócić z tytułu nadpłaty lub nienależnie pobranych wpłat. Przedawnieniu ulegają należności główne, jak również uboczne (odsetki za zwłokę oraz koszty egzekucyjne, upomnienia).

Jak obliczyć 5 letni termin przedawnienia?

Pięcioletni termin dotyczy składek wymagalnych po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych wynosi on 10 lat!!!

Problem pojawia się w przypadku należności nieopłaconych przed wskazaną datą, które nie uległy jednak jeszcze przedawnieniu. Stosuje się wówczas krótszy okres, ale należy liczyć go od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed 1 stycznia 2012 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi nastąpiłoby wcześniej, wówczas następuje z upływem terminu dziesięcioletniego.

Wyjątek od zasady stanowi przedawnienie świadczeń z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego, liczy się wyjątkowo od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana. Ta metoda liczenia terminu jest taka sama, jak dla zobowiązań podatkowych.

Porady prawne Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *