EmeryturaZasiłki

Przejście na emeryturę podczas L4

Z praktyki wiem, że bardzo często wątpliwości budzi zagadnienie dotyczące przejścia na emeryturę lub rentę (także rodzinną) pracownika, który w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego przebywał będzie na L4 i pobierał zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS:

Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia.

Stan pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego sprawdzany jest na dzień złożenia wniosku o emeryturę. Jeżeli w tym dniu ubezpieczony nie pobiera świadczeń chorobowych, ZUS zweryfikuje czy w dniu, od którego przysługuje emerytura były one pobierane. W sytuacji, gdy pracownik spełnił warunki do uprawniające do przyznania emerytury wcześniej niż w miesiącu, w którym zgłosił wniosek o emeryturę, a w chwili złożenia wniosku nie pobiera świadczeń chorobowych, wówczas prawo do emerytury zostanie przyznane od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek o przyznanie emerytury.

Porady prawne Kraków

Pokaż więcej

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close