Składka na ubezpieczenie chorobowe zapłacona po terminie

Przedsiębiorcy sami wybierają, czy będą opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, co oczywiście ma swoje plusy i minusy.

Jednym z plusów jest prawo do świadczeń, tj. zasiłek chorobowy, czy macierzyński.

Aby móc otrzymać świadczenie z ZUS, niezbędnym jest nieprzerwane podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez 90 dni (tzw. okres wyczekiwania), tzn. prawo do świadczeń nabywamy dopiero po 90 dniach opłacania składek, dlatego np. jeżeli niezdolność do pracy powstała w 2 miesiącu opłacania składek, zasiłek chorobowy nie przysługuje.

W niektórych przypadkach okres wyczekiwania jest krótszy, bowiem do okresu ubezpieczenia chorobowego, o których mowa powyżej wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zdarzają się sytuację, że w ogóle nie ma okresu wyczekiwania. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje np. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Co istotne tylko terminowe i regularne opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe gwarantuje przedsiębiorcy prawo do otrzymania świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Co więc w przypadku, gdy składka nie została zapłacona w terminie? Czy to oznacza, że straciliśmy prawo do jakichkolwiek świadczeń?

Odpowiedź brzmi: To zależy.

Ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku o wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie, który należy skierować do ZUS. W takim przypadku to ZUS podejmie decyzje, czy taką zgodę wyrazi, czy też nie. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, ZUS przyzna prawo do świadczeń.

Co w przypadku, gdy ZUS odmówi wyrażenia zgody?

Od odmowy ZUS nie przysługuje odwołanie, jednakże to nie oznacza jeszcze, że stanowisko ZUS jest słuszne.    W takim przypadku zachęcam Państwa do złożenia w ZUS wniosku o wydanie decyzji o okresach podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, od której będzie przysługiwać odwołanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *