Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSZasiłki

Co dalej z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

Na stronach sejmowych pojawił się Druk Sejmowy nr 382 zawierający projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0.

Art. 58.  projektu ustawy odnosi się do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy:

“W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.”.

Katalog osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego został ponownie rozszerzony (w przeciwieństwie do obowiązującej Tarczy Antykryzysowej 3.0) i obejmuje również rodziców dzieci w wieku do ukończenia 8 lat (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Żeby jednak nie było idealnie, na pierwszy rzut oka łatwo jest dostrzec dwie luki w przepisach.

Po pierwsze na dzień dzisiejszy wedle zapisów obowiązującej ustawy “Tarcza Antykryzysowa 3.0” dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Nie znamy daty wejścia w życie przepisów “Tarczy Antykryzysowej 4.0”,  natomiast wbrew zapowiedziom ustawodawca w projekcie ustawy nie zawarł przepisu, który uprawnienie do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 przyznałby z datą wsteczną tj. od 25 maja 2020r.  Powstaje więc dziura pomiędzy dniem 25 maja 2020r., a wejściem w życie nowych przepisów. Oczywiście prace nad ustawą trwają i jest nadzieja, że problem zostanie dostrzeżony i wyeliminowany.

Po drugie projekt ustawy “Tarcza Antykryzysowa 4.0” zdaje się zapominać o rodzicach dzieci niepełnoprawnych, którzy jako jedyni byli ostatnio uprawnieni do otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Gdzie tu logika ?

Pozostaje czekać na poprawki.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close