Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Co gdy rolnik nie opłacał składek na ubezpieczenie rolnicze?

O pracy w gospodarstwie rolnym na moim blogu pisałam już wielokrotnie, m. in w wpisach, pt.:

1. Praca w gospodarstwie rolnym, a brak składek;

2. Staż pracy, a prawa w gospodarstwie rolnym;

3. Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982r.;

4. Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy.

Taka ilość wpisów o wydałoby się dość oczywistym zagadnieniu spowodowana jest tym, iż ZUS odmawiając doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do ogólnego stażu pracy wskazuje wiele różnych argumentów – w mojej ocenie w większości przypadków – chybionych argumentów.

Obecnie trafiła do mnie kolejna decyzja ZUS odmawiająca prawa do emerytury, której uzasadnienie brzmi:

„Zakład odmawia uwzględnienia do stażu, pracy na gospodarstwie rolnym od 01.07.1978r. do 30.06.1982 r., ponieważ brak dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników przez matkę Ubezpieczonej – xyz.”

Oczywiście od decyzji zostało złożone odwołanie z uwagi na całkowitą bezzasadność argumentacji ZUS.

Fakt nieodprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez rolnika, który prowadził gospodarstwo rolne, w którym pracował Ubezpieczony pozostaje bez znaczenia dla zaliczenia do okresu uprawniającego do emerytury pracy w gospodarstwie rolnym, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie uzależnia możliwości uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia od tego, czy rolnik opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne rolników.

Podobne stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 października 2013 r. (sygn. akt III AUa 179/13), który wskazał, że:

„przed dniem 1 stycznia 1983 r. nie istniał obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za domownika. Obowiązek ten przed dniem 1 stycznia 1983 r. dotyczył tylko rolnika, a wolą ustawodawcy wynikającą z treści art. 10 ust. 1 pkt 1-3 ustawy było odróżnienie formy prowadzenia gospodarstwa rolnego od pracy w nim. Stąd do zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym wymagane jest jedynie, aby praca ta była faktycznie wykonywana w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za pracującego w gospodarstwie rolnym domownika, jak również opłacanie składek za samego rolnika, dla zaliczenia osobie pracującej w gospodarstwie rolnym, nie będącej rolnikiem, okresu tej pracy jako uzupełniającego pozostaje bez znaczenia”. Formułując taki wniosek Sąd Apelacyjny w Krakowie powołał się na uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2006 r., I UK 73/06, LEX nr 950606 i z dnia 19 grudnia 2000 r., II UKN 155/00, OSNP 2002/16/394).

Fakt opłacania przez rolnika składek miałby znaczenie w sprawie dotyczącej uprawnień emerytalno – rentowych rolnika, natomiast nie ma żadnego wpływu na ocenę, czy Ubezpieczony wykonywał pracę w gospodarstwie rolnika i czy praca ta może zostać uznana za pracę w gospodarstwie rolnym. W takiej sprawie jak ta znaczenie ma natomiast to, że gospodarstwo rolne rzeczywiście istniało, miało konkretną powierzchnię, a Ubezpieczony w gospodarstwie tym wykonywał pracę w wymiarze nie niższym niż połowa ustawowego czasu pracy, nie zaś to, czy rolnik opłacił składkę na ubezpieczenie społeczne.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Chciałbym ubiegać się o pracę w Państwa firmie jako pracownik rolniczy. Moja pasja do rolnictwa i doświadczenie w tej dziedzinie utwierdzają mnie w przekonaniu, że mogę być wartościowym członkiem Twojego zespołu. Od najmłodszych lat zajmuję się rolnictwem. Wychowałem się na wsi, gdzie miałem okazję obserwować i uczestniczyć w pracach terenowych. Ta bliskość natury i praca w gospodarstwie wywołała moje zainteresowanie rolnictwem i chęć pogłębienia wiedzy w tej dziedzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close