Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Czy Komisja Lekarska ZUS może zmienić orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS na niekorzyść?

W przypadku ustalania prawa do licznych świadczeń z ZUS niezbędnym jest wydanie orzeczenia przez Lekarza Orzecznika ZUS. Gdy orzeczenie jest niekorzystne w terminie 14 dni możemy wnieść od niego sprzeciw do Komisji Lekarskiej (Więcej o sprzeciwie mogą Państwo przeczytać w artykule pt. sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, zaś wzór znajdą Państwo w artykule pt. sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS – wzór
Otrzymuje wiele telefonów/maili z zapytaniem czy Komisja Lekarska ZUS może zmienić orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS na niekorzyść ubezpieczonego w przypadku złożenia przez niego sprzeciwu.

Odpowiedź brzmi: NIE!

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS zgodnie z zakazem reformationis in peius nie może być mniej korzystne niż orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w postępowaniu w sprawach o świadczenia, określone w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.
Z art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, z kolei, zakaz reformationis in peius. Zgodnie z tym przepisem, organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Zakaz ten ma charakter gwarancji procesowej polegającej na tym, że w postępowaniu wywołanym wniesieniem środka zaskarżenia organ odwoławczy nie zmieni zaskarżonego rozstrzygnięcia na niekorzyść strony wnoszącej taki środek, jeśli inne strony jednocześnie takiego środka prawnego nie wniosły.
Postępowanie przed komisją lekarską ZUS ma charakter postępowania administracyjnego, inicjowanego w chwili złożenia do organu rentowego wniosku o świadczenie. W konsekwencji, w postępowaniu, dotyczącym np. ustalenia istnienia niezdolności do pracy, czy ustalenia i wysokości uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczony ma prawo wniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika. Komisja lekarska ZUS orzeka, jako instancja odwoławcza i powinna rozpoznawać sprzeciw w granicach w nim określonych.
Tylko w przypadku zgłoszenia zarzutu wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w ramach wykonywania nadzoru przez Prezesa ZUS, możliwe jest czynienie ustaleń w kierunku na niekorzyść ubezpieczonego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

12 komenatrzy

 1. Witam nazywam się Bogusława Grobelna mieszkam we Wrocławiu mam problem z ZUS 10 lat byłam na rencie zdrowotnej .Posiadam kilka chorób które są nie operacyjne tylko przy zdrowym i oszczędnym i racjonalnym życiu pozwala na dalsze życie , mam 57 lat co trzy lata byłam na komisjach . prezes ZUS przy ostatniej komisji z dnia 02.01 2018 podważył decyzje przyznająca bo była adnotacja ze już do uzyskania wieku emerytalnego w tym czasie w tym czasie miałam 56,5 lat ? długo opisywać kolejna komisje i komisje orzeczników sądowych. prosze o pomoc

 2. Jestem w takiej sytuacji przebywała na zasiłku chorobowym z związku z pogorszeniem stanu zdrowia po wypadku ,który po przedstawieniu zaświadczeń uznał zus.Starałam się o swiadczenie rehabilitacyjne orzecznik przyznał swiadczenia na 5 miesiące ale napisał że niema związku z wypadkiem.Po złożeniu sprzeciwu komisja uznał że swiadczenie mi się nie należy. Pytanie moje brzmi czy to jest złamanie art.139 kpa i mam szansę na to swiadczenie jak złożę odwołanie do sądu.

 3. No to mamy spór w doktrynie (odmienne opinie badaczy prawa), ponieważ w książce “Meritum: Ubezpieczenia społeczne 2017” pod redakcją J. Kuźniara, w rozdziale “Renty z FUS” autorstwa E. Dziubińskiej-Lechnio i E. Kowalczyma, na stronie 766 jest napisane: „Należy podkreślić, że Komisja Lekarska może wydać orzeczenie pogarszające sytuację zainteresowanego”.

 4. Dzień dobry, bardzo dziękuję za wyjaśnienie tej kwestii, która akurat mnie dotyczy. Jednak mam wątpliwości, podobno (jak podają inne źródła) w komentarzu do do art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS napisano tak:

  “Zaznaczyć należy także, że komisja lekarska, rozpoznając sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, nie jest związana zakazem reformationis in peius, co jest konsekwencją przyjęcia jednolitych dla obu instancji orzeczniczych w ZUS standardów orzecznictwa lekarskiego.”

  Czyli jednak jest coś na rzeczy?
  Będę bardzo wdzięczny za komentarz, gdyż właśnie biegnie mi termin do wniesienia sprzeciwu
  Pozdrawiam
  Mirek

 5. Co oznacza zarzut wadliwości orzecznika ZUS ? Czy to znaczy że lekarz orzecznik przyznał mi rentę a Prezes ZUS zakwestionował ją? Bardzo proszę o jakąś informację.

 6. Co oznacza zarzut wadliwości orzecznika ZUS? Czy to znaczy że lekarz orzecznik przyznał mi rentę ale Prezes ZUS zakwestionował ją? Proszę o jakąś informację, DZIĘKUJĘ EWA

 7. Przecież art. 14 ust 2d ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje, ze “Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.”.
  Natomiast orzeczenie lekarza orzecznika nie jest decyzją administracyjną. Artykuł niestety wprowadza w błąd.

  1. Szanowna Pani,
   proszę przeczytać artykuł do końca, gdzie znajdzie Pani dokładnie to o czym Pani pisze. W pierwszej części artykułu mowa jest o sprzeciwie, a takowy może złożyć jedynie Ubezpieczony. W przypadku złożenia sprzeciwu, Komisja Lekarska ZUS nie ma prawa orzekać na niekorzyść ubezpieczonego.

 8. To jest wycinek z “instrukcji” postępowania, ze strony ZUS: “Prezes ZUS w terminie 14 dni od wydania orzeczenia może zgłosić zarzut wadliwości, o którym zostaniesz poinformowany odrębnym pismem. Będziesz też wezwany na badanie przez komisję lekarską ZUS.”

  Link do strony: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/opis-spraw-zasilki/-/publisher/details/2/jak-uzyskac-swiadczenie-rehabilitacyjne-w-okresie-ubezpieczenia-chorobowego/246226

  1. Szanowny Panie,
   z całym szacunkiem, ale nie dopatrujemy się w naszym wpisie “wycinka”, który był Pan uprzejmy wkleić. Kwestia zgłoszenia zarzutu wadliwości przez Prezesa ZUS jest kwestią uregulowaną w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, nie zaś w instrukcjach ZUS.

 9. Witam serdecznie mam pytanie dotyczące decyzji zus ponieważ przez ostatnie 3 lata miałam całkowita niezdolnosc do pracy a teraz przyznano mi częściowa niezdolnosc do pracy choruje od 30 lat zawsze byłam na rencie chciałam pracować lecz 2022 dostałam wyrok z sadu ze jestem niezdolna do pracy z mops więc co moge zrobic skoro mops wydaje mi wyrok a zus orzeka o czesciowej niezdolnosci do pracy proszę o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close