Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytury munduroweOdwołanie od decyzji ZUS

Czy można pobierać emeryturę mundurową i emeryturę z ZUS łącznie? Niekorzystna uchwała SN.

Ponad rok temu na moim blogu zagościł wpis cieszący się dużym zainteresowaniem pt.:

Emerytura z MSWiA i emerytura powszechna pobierane jednocześnie

Wpis dotyczył korzystanego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2019r. zapadłego w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I UK 426/17, zgodnie z tezą którego możliwe jest pobierania równocześnie emerytury z MSWiA oraz ZUS jeżeli emeryt nabył prawo do świadczenia z MSWiA oraz wypracował minimalny wymiar okresów składkowych i nieskładkowych w ZUS (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), a okresy mundurowe i cywilne nie zostały wzajemnie zaliczone (skonsumowane) do minimalnego stażu emerytalnego z obu źródeł, ma on pełne prawo do pobierania świadczeń w zbiegu.

Wskazany wyrok został pozytywnie przyjęty przez sporą część Sądów w Polsce, co pozwoliło wygrać mojej kancelarii liczne sprawy o przyznanie “podwójnej emerytury”.

Niestety, co jest często spotykane w obecnym czasie, zapatrywanie Sądu Najwyższego uległo ponownej modyfikacji, a stało się to poprzez wydanie przez siedmiu sędziów SN w dniu 15 grudnia 2021 r. uchwały, która odpowiedziała na pytanie:

Czy ubezpieczonemu, urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru bez doliczenia okresów składkowych poprzedzających zawodową służbę wojskową, jak i przypadających po zakończeniu tej służby, może być wypłacana jednocześnie emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przysługująca z tytułu powyższych okresów składkowych (art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2021 r. stwierdził, iż:

​Ubezpieczonemu, który pozostawał w zawodowej służbie wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 r. i pobiera emeryturę wojskową wynoszącą 75% podstawy jej wymiaru obliczoną bez uwzględnienia okresów składkowych i nieskładkowych, z tytułu których jest uprawniony również do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez niego (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 291 ze zm. w związku z art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 586 ze zm.).

Na stronie Sądu Najwyższego nie jest dostępne jeszcze uzasadnienie orzeczenia, niemniej jednak już w chwili obecnej należy przyjąć, iż szanse na wygranie spraw o przyznanie podwójnych emerytur spadły niemalże do zera, co w świetle mojej opinii jest bardzo krzywdzące dla osób które odprowadzały składki do dwóch instytucji ubezpieczeniowych.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close