Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie pielęgnacyjne

Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do stażu pracy?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest uznawane za składnik zaliczany do stażu pracy w tradycyjnym sensie. Staż pracy jest związany z okresem, w którym dana osoba wykonywała pracę zawodową lub pozostawała na zasiłkach z ubezpieczenia społecznego, podlegając w tych okresach ubezpieczeniom społecznym, emerytalnym i rentowym.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w swoim 6 i 7 artykule wymienia wszystkie okresy, które składają się na staż pracy (są to okresy składkowe i nieskładkowe) Niestety trudno odnaleźć tam okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem socjalnym, które nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne, emerytalne ani rentowe. W rezultacie okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego nie jest wliczany do lat pracy, które są brane pod uwagę przy obliczaniu emerytury czy innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Jednakże w pewnych przypadkach, osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne mogą mieć prawo do pewnych świadczeń emerytalnych lub rentowych, jeśli spełnią dodatkowe warunki określone w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Takim przykładem może być renta z tytułu niezdolności do pracy, gdzie przy ustalaniu przesłanek jej przysługiwania okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego powoduje wydłużenie okresu w którym badany jest staż pracy uprawniający do jej przyznania.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close