Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Czy ZUS ma prawo podważać wysokość otrzymywanego wynagrodzenia ?

Na przełomie ostatnich dwóch lat łatwo zauważyć tendencję lawinowego wydawania przez ZUS decyzji w przedmiocie obniżenia wysokości wynagrodzeń dla pracowników chcących skorzystać z zasiłków (chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych). Więcej o tej tematyce opisałam we wpisie pt: Zus neguje wysokość wynagrodzenia .

Takie postępowania legło u podstaw złożenia przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pytania do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie ustalenia czy ZUS ma prawo podważać wysokość wynagrodzenia.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 29 listopada 2017r. orzekł, iż:

“Art. 83 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778) w zakresie, w jakim stanowi podstawę ustalania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych innej − niż wynikająca z umowy o pracę − wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, jest zgodny z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

W chwili obecnej czekamy na pisemne uzasadnienie orzeczenia Trybunału, niemniej jednak powyższy wyrok potwierdził legalność wydawania przez ZUS decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia branego za podstawę obliczania wysokości zasiłków.

Moim zdaniem treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego wpłynie na jeszcze większe natężenie wydawania przez ZUS decyzji ustalającej wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Oczywiście w żadnym stopniu nie zamyka to drogi do dochodzenia swoich racji na drodze postępowania sądowego, w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania od decyzji ZUS.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close