Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Czy ZUS zapłaci odsetki po wygranej sprawie w Sądzie?

Pani Katarzyna wygrała sprawę z ZUS dotyczącą zasiłku chorobowego, która trwała kilka lat. ZUS po uprawomocnieniu się wyroku w końcu wypłacił należne świadczenie, jednakże bez odsetek. Pani Katarzyna zwróciła się do mojej Kancelarii z zapytaniem czy ma możliwość żądania od ZUS odsetek.

TAK!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest wypłacić zasiłek nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.
Dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego są – przede wszystkim – dowody stwierdzające czasową niezdolność do pracy, a zatem zaświadczenia lekarskie.
Jeżeli ZUS nie wypłacił zasiłku w terminie jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.
Przesłanką powstania obowiązku organu rentowego wypłaty odsetek jest więc opóźnienie tego organu w ustaleniu prawa do świadczenia pieniężnego lub wypłaty tego świadczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2011 r. II UK 22/11).

Jak wskazuje się w orzecznictwie błędy organu rentowego rodzące jego odpowiedzialność w postaci zapłaty odsetek można zakwalifikować, jako błędy w wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu prawa oraz błędy w ustaleniach faktycznych, będące skutkiem naruszenia przepisów proceduralnych.

Przykładowo organ rentowy ponosi odpowiedzialności za opóźnienie i w konsekwencji winien wypłacić odsetki w sytuacji wykazanie, że w przepisanym terminie organ rentowy dysponował materiałem umożliwiającym przyznanie świadczenia z uwzględnieniem jednakże tego, że organ rentowy w ramach swoich kompetencji i nałożonych obowiązków zobowiązany jest poczynić wszystkie możliwe ustalenia faktyczne i wyjaśnić wszystkie okoliczności konieczne do wydania decyzji.

Co należy zrobić, ażeby organ rentowy wypłacił odsetki?

Złożyć wniosek o wypłatę odsetek. W przypadku bezzasadnej odmowy, należy złożyć odwołanie do właściwego Sądu.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. Właśnie jestem w takiej sytuacji, wysłałam pismo do ZUS o wypłatę odsetek. Nie otrzymałam od miesiąca odpowiedzi na pismo więc napisałam do zusu z portalu epuap i dzisiaj zadzwoniła Pani do mnie ze jest odmowa odsetek że mam się spodziewać pisma w tej sprawie. Jestem zbulwersowana tym faktem. Znalazłam wyroki sądu najwyższego, że ZUS musi wypłacić odsetki, ale już mnie nic nie zdziwi jak poczynań ZUS. Ile osób nie walczy o swoje, ile osób pozwala żeby ZUS wygrywał kiedy nie ma racji.ja mam wyroki sądów dwóch instancji na moją korzyść. ZUS wypłacił mi pieniądze za l4 i macierzynski po moim dzwonienia i pisaniu chociaż wyrok już był. Wypalcili po 1,5 miesiąca. Masakra

  2. Witam, moja sytuacja z ZUS wyglada tak: ZUS nie wypłacił mi zasiłku chorobowego, sprawa w sądzie została wygrana, ZUS wystapil z apelacją, tutaj tez wygrałam. Wyrok nastapił w listopadzie 2019r. Zasiłek chorobowy na którym byłam od wrzesnia 2018 został częsciowo wypłacony w styczniu 2020. Ale nie otzrymałam całości naleznej kwoty. Z uwagi na bardzo zły stan zdrowia na zasiłku przebywałam tez w 2019. W marcu 2020 otrzymałam pismo o umorzeniu sprawy. Kiedy mogę spodziewać sie wypłaty świadczeń?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close