Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładki

Decyzja o podleganiu polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych

W internecie natknęłam się na artykuł pt: “5 sposobów na unikniecie płacenia ZUS”. Lektura zainspirowała mnie do stworzenie swojego komentarza do owych 5 sprytnych rozwiązań (oczywiście stworzonego na bazie spraw które dotychczas prowadziłam).

W dniu dzisiejszym chciałabym omówić najpopularniejszy sposób uniknięcia płacenia składek ZUS:

Opłacanie składek za granicą.

Jest to rozwiązanie o którym kilka miesięcy temu stworzyłam już jeden wpis pt. ZUS neguje opłacanie składek za granicą – dotyczy ono sytuacji w której umowa o pracę zostaje zawarta przez obywatela Polski prowadzącego działalność gospodarczą w innym z państw członkowskich UE.  Niestety na niekorzyść sprytnych przedsiębiorców Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 stycznia 2016r. sygn. akt: III UK 61/15, odwrócił sprzyjający trend. Zgodnie z cytowanym orzeczeniem:

“W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących zgodności z prawdą przedłożonych umów o pracę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do żądania niezwłocznego nadesłania przez wnioskodawcę dokumentów dotyczących rzeczywistego pobytu i pracy w innym kraju. Osoba, która rzeczywiście taką pracę wykonuje nie będzie miała żadnych problemów z nadesłaniem na przykład kopii umowy najmu mieszkania za granicą, albo biletów autokarowych lub lotniczych, choćby z ostatniego miesiąca. Wówczas polski organ ubezpieczeniowy powinien w ciągu kilku dni wydać pozytywną dla wnioskodawcy decyzję tymczasową w kwestii właściwego ustawodawstwa. W przypadku jednak niedających się usunąć wątpliwości, dotyczących również uzasadnionych wcześniejszymi informacjami dotyczącymi pracodawcy, konieczne jest zwrócenie się do instytucji ubezpieczeniowej innego państwa i wydanie decyzji tymczasowej.

Powyższe oznacza, iż ZUS ma prawo żądać zapłaty składek w Polsce i to bez prowadzenia skomplikowanej procedury przewidzianej w unijnych przepisach. Tylko w wypadku udowodnienia faktycznego wykonywania pracy za granicą w sprawie zastosowanie znajdą przepisy unijne, w myśl których przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty składek w Polsce.

Podsumowując zalecam ostrożność, przy stosowaniu tego typu rozwiązań. W internecie pełno jest firm świadczących usługi pośrednictwa w zawieraniu umów o pracę za granicą, gwarantujących 100 % pewności uniknięcia opłacania wysokich składek. Niestety firmy te w razie kontroli ZUS nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, potem znikają.  Przedsiębiorcy zostają zobowiązani do zapłaty składek wraz z odsetkami nawet za 5 lat. Odnośnie terminu przedawnienia również jakiś czas temu umieszczałam na blogu wpis pt. Przedawnienie składek ZUS , którego lekturę polecam zainteresowanym.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

    1. Szanowny Panie! Tak się składa że jestem w trakcie przygotowywania wpisu na ten temat. Zapraszam na bloga w przyszłym tygodniu.

  1. Pani Kingo jak wygląda sprawa z zatrudnieniem za granica na umowie o pracę a składkami zus z działalności gospodarczej w Polsce ??

  2. No dobrze, ale jak to jest z tą koniecznością udowadniania pobytu za granicą, przecież można mieć umowę o pracę, a wykonywać ją zdalnie, np. przez Internet, co jest bardzo często praktykowane.
    W rozporządzeniu 883/2004 art 13 ust 3 jest napisane “. Osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1.”
    Gdzie tu zapis o centrum zainteresówania ? Bo tę sprawę drąży ZUS. Kwestie zamieszkiwania fizycznego. – rachunki za mieszkanie, przejazdy, jedzenie.
    Może Pani wytłumaczyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close