Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaSkładki

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

Jakie składki ZUS płaci emeryt?

Zasadą jest, iż emeryci prowadzący własną działalność gospodarczą nie mają obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Z kwoty emerytury ZUS potrąca odpowiednie sumy tytułem tych składek. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby emeryt podlegał dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z kilku tytułów, w tym przypadku emerytury i działalności gospodarczej.

Jakie składki ZUS płaci rencista?

Renciści pobierający rentę z powodu częściowej niezdolności do pracy, prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu przejścia na emeryturę.

Czy emeryt płaci składkę zdrowotną?

Sama okoliczność bycia emerytem nie zwalnia ubezpieczonego z obowiązku opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Istnieje oczywiście wyjątek od tej zasady.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie ma obowiązku opłacać emeryt lub rencista, który:

  1. uzyskuje dodatkowe przychody z tego tytułu w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50 % kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2016r. kwota najniższej emerytury wynosi 882,56 zł) lub

  2. opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Inaczej mówiąc, składki na ubezpieczenie zdrowotne nie musi płacić emeryt, który otrzymuje niskie świadczenie, a miesięczny przychód z jego działalności nie przekracza połowy najniższej emerytury. Z takiej samej ulgi skorzysta emeryt z niskim świadczeniem rozliczający dochody firmy w formie karty podatkowej. Jeśli przychody są wyższe, trzeba płacić składkę zdrowotną.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close