Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa

We wcześniejszym wpisie pt: Emerytura pomostowa, pomogłam Państwu wyjaśnić, jak rozumieć przesłanki uprawniające do przyznania tego świadczenia w trybie zwykłym.

W dniu dzisiejszym, w związku pojawieniem się w mojej kancelarii Pana, który pytał o wyjątek w sprawie ustalania prawa do emerytury pomostowej wynikający z art. 4 i 49 ustawy o emeryturach pomostowych, postaram się przybliżyć Państwu problematykę przesłanek warunkujących przyznanie emerytury pomostowej w wyjątku określonym ustawą.

Wiele osób czytając treść przepisu 49 ustawy o emeryturach pomostowych, uważa iż na mocy tej regulacji nie dotyczy ich obowiązek posiadania okresów pracy w szczególnych warunkach według nowego wykazu po dniu 31 grudnia 2008r.

Niestety sytuacja nie jest taka prosta.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach i rentach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r;
 2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
 3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
 4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
 5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;
 6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
 7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Przy czym w art. 3 ust. 1 ustawy zdefiniowane zostały prace wykonywane w szczególnych warunkach, a w ust. 3 prace o szczególnym charakterze (tzw. nowy wykaz prac).

Art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje również możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej przez osoby, które nie udowodniły po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Stosownie do tego przepisu, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

 1. po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;
 2. spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5, 7 i art. 5-12;
 3. w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Wątpliwości na temat interpretacji zapisów rozwiał ostatecznie Sąd Apelacyjny w Lublinie wyroku z dnia 1 lutego 2017r., sygn. akt: III AUa 841/16, zgodnie z treścią którego czytamy, iż:

“Warunkiem skutecznego ubiegania się o emeryturę pomostową w świetle art. 4 i 49 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, jest legitymowanie się wymaganym stażem pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (w rozumieniu tej ustawy lub dotychczasowych przepisów) oraz kontynuowanie pracy w tych warunkach po wejściu w życie ustawy o emeryturach pomostowych, a więc po 1 stycznia 2009 r. Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy “szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych)”.

Oznacza to, iż osoba posiadająca jedynie staż pracy w warunkach szczególnych kwalifikowany według starych przepisów, nie ma możliwości skutecznego ubiegania się o przyznanie emerytury pomostowej, jeżeli to samo stanowisko pracy nie zostało uwzględnione w nowym wykazie prac w warunkach szczególnych.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

 1. Co zrobić w przypadku gdy stanowisko szkodliwe w zakładzie już nie istnieje (zmiany procesu technologicznego, lepsza organizacja BHP) ? Kto jest władny ocenić taki stan rzeczy ?
  Mam 60 lat ,37 składkowych , 18 w warunkach szkodliwych
  przed 2008r.jako zgrzewacz i lutowniczy. Zakład odmawia wydania zaświadczenia. Pozdeawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close