Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

emerytura pomostowa a brak pracy po 31 grudnia 2008 r.

Ostatnio do mojej Kancelarii trafił Klient, któremu Sąd Okręgowy oddalił odwołanie w przedmiocie przyznania emerytury pomostowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy wskazał, iż mój Klient – kierowca autobusów PKS, po dniu 31 grudnia 2008r. nie kontynuował pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w związku z powyższym nie ma prawa do emerytury pomostowej.
Od powyższego wyroku złożyłam w imieniu Klienta apelację.

Zgodnie z art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych:

uprawnionym do emerytury pomostowej jest ubezpieczony urodzony po 31 grudnia 1948 r., legitymujący się okresem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszącym co najmniej piętnaście lat, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący odpowiednio dla kobiet 55 lat, a dla mężczyzn 60 lat, legitymujący się okresem ubezpieczenia wynoszącym odpowiednio dla kobiet 20 lat zaś dla mężczyzn 25 lat, który przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy pomostowej lub art. 32 i 33 ustawy emerytalno-rentowej, i który po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy oraz rozwiązał stosunek pracy.

Art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych zmienia wymagania konieczne do uzyskania emerytury pomostowej dla osób niespełniających warunku z art. 4 pkt 6, zwalniając je z konieczności świadczenia po 31 grudnia 2008 r. pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy, wprowadzając jednak w to miejsce warunek, aby osoba ubiegająca się o to świadczenie spełniała w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2009 r.) warunek posiadania co najmniej 15 lat pracy w wyżej określonych warunkach, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 (tzw. nowy wykaz prac).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych: prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy: prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.

Jak wynika z powyższego osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która legitymuje się stażem pracy w szczególnych warunkach ustalonym według przepisów ustawy emerytalno – rentowej (tj. art. 32 i następne) może nabyć prawo do tej emerytury na podstawie art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych wówczas, gdy staż jej pracy można równocześnie kwalifikować jako pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze ujętą w wykazach prac stanowiących załącznik nr 1 lub 2 do wskazanej ustawy.

Reasumując osoba, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w warunkach szczególnych wymienionych w nowym wykazie prac (do ustawy o emeryturach pomostowych), może nabyć prawo do emerytury pomostowej, gdy na dzień wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych, tj. 1 stycznia 2009r. posiada wymagany okres pracy w warunkach szczególnych, 15 lat pracy wymienionej w nowym wykazie.

W chwili obecnej oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, jeżeli są Państwo zainteresowani ile trwa wyznaczenie takiej rozprawy i co zrobić, celem przyśpieszenia terminu – zapraszam do lektury kolejnego wpisu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

11 komenatrzy

 1. jestem bardo ciekawa zakończenia sprawy w Sądzie Apelacyjnym, mąż ma podobną sytuację, z tym że sprawa jest dopiero w Sądzie Pracy, wczoraj była rozprawa i została odroczona, ponieważ po złożeniu odwołania w ZUS wynajęliśmy prawnika i polecił mężowi zwolnić się z pracy. Z tego co się domyślamy Sąd nie zapoznał się ze sprawą wcześniej, właśnie dlatego, że nie było rozwiązanego stosunku pracy. Jest to ogromna presja, ponieważ mąż w tej chwili po blisko 40 latach pracy został praktycznie na “lodzie”, chociaż wiemy, że spełnia warunki, trzeba tylko udowodnić, że stanowisko nastawniczego jest w nowym wykazie prac o szczególnym charakterze. PKP nie wyda takiego zaświadczenia, ponieważ mąż od 10 lat tam nie pracuje, alta są w archiwum, archiwum nie może wydać tego zaświadczenia, mamy nadzieję, że Sąd Pracy to uzna. Ostatnio też był zatrudniony jako nastawniczy, ale zakład nie odprowadza odpowiednich składek do ZUS, więc to się nie wlicza. Dlatego bardzo ciekawa jestem zakończenia tej sprawy

  1. Nie trzeba się teraz zwalniac z pracy. Po przyznaniu emerytury, trzeba się zwolnic bo wyplata emerytury zostanie zawieszona do czasu zwolnienia się z pracy.

 2. Bardzo przydatne artykuły bardzo mi pomogły właśnie czekam na sprawę w sądzie i teraz wiem że emerytura mi się należy dziękuję za ten artykuł i inne
  Dziękuję

 3. Bardzo interesujący i przydatny dla mnie artykuł. Pisze Pani, że “… osoba, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w warunkach szczególnych wymienionych w nowym wykazie prac (do ustawy o emeryturach pomostowych), może nabyć prawo do emerytury pomostowej, gdy na dzień wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych, tj. 1 stycznia 2009r. posiada wymagany okres pracy w warunkach szczególnych, 15 lat pracy wymienionej w nowym wykazie”. Spełniam wszystkie warunki, lecz mój zawód funkcjonariusza Służby Celnej ( przed 1999r. wcześniej pracownika administracji celnej) znikł z wykazu (pracowałem od 1991r do 2007). Czy w związku z tym, że zgodnie z wprowadzonym brzmieniem przepisu art. 251c Ustawy o KAS, znajdującym się w obrocie prawnym od 1 stycznia 2018r., praca funkcjonariuszy celnych została uznana za pracę w warunkach o szczególnym charakterze, to w świetle tej ustawy, uprawnia to funkcjonariusza do wystąpienia o przyznanie emerytury pomostowej niezależnie tego iż brakuje go obecnie w wykazie?

  1. Dzień dobry.
   Mam podobną sytuacje , ZUS i prawnicy mówią ,że musze mieć staż pracy po 31.12.2018 w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
   Niestety ale nie mam ani jednego dnia po 31.12.2018.

   Czy Pana sytuacja została wyjaśniona ?

   miroslaw

 4. Czy sprawa przedstawiona w artykule została już rozwiązana?Czy ZUS przyznał emeryturę mimo braku pracy po 31.12.2008 r.?

  1. Ja pracowałem w latach 1986 2005 i ZUS odrzucił Odwołuje się ale chyba nic nie wskóram Chore przepisy z tą pracą po 2008 roku jak do 2005 mam 18 lat w szczególnych warunkach

  2. Witam Starałem się w lipcu o emeryturę pomostową i ZUS mi odmówił bo brak pracy po 2008 roku Byłem u prawnika i stwierdził że szkoda oddawać sprawę do sądu bo i tak nic nie wskóram Dałem sobie spokój Chore przepisy i krzywdzące Zaznaczam że do 2005 roku miałem 18 lat pracy w szczególnych warunkach

  3. Tak. Należy się odwołać od decyzji ZUS. Sprawa zostanie skierowana do sądu i to sąd zadecyduje o przyznaniu emerytury pomostowej. Jestem w trakcie takiego postępowania. Muszę przedstawić świadków którzy potwierdzą wykonywaną przeze mnie pracę. Sędzia powiedział jednoznacznie im szybciej to zrobię tym szybciej otrzymam emeryturę pomostową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close