Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Emerytura pomostowa dla nauczycieli.

Kontynuując nasz cykl wpisów o świadczeniach emerytalnych dla nauczycieli, dzisiaj chcielibyśmy przedstawić przesłanki, jakie należy spełnić, ażeby otrzymać prawo do emerytury pomostowej dla nauczycieli.

Tak jak w każdej emeryturze pomostowej do uzyskania świadczenia, niezbędnym jest:

  1. Ukończenie 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna)
  2. Posiadanie co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresów składkowych i nieskładkowych;
  3. Posiadanie 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymienionych w starych lub nowych wykazach;
  4. Wykonywanie co najmniej przez jeden dzień pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według starego wykazu przed dniem 1 stycznia 1999 roku;
  5. Wykonywanie co najmniej przez jeden dzień pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według nowego wykazu po dniu 31 grudnia 2008 roku;
  6. Rozwiązanie stosunku pracy;

Jak wiemy z lektury licznych wpisów na naszym blogu (a jeśli nie wiemy to zapraszamy do narobienia zaległości :)) nowy wykaz prac w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, który stanowi załącznik do ustawy o emeryturach pomostowych został znacznie „okrojony” przez ustawodawcę.

W chwili obecnej tylko praca nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego pracującego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku szkolno-wychowawczy, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym stanowi pracę w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze – prace te zostały wymienione w załączniku numer 2 do ustawy o emeryturach pomostowych pod pozycją 21.

Jeżeli po dniu 31 grudnia 2008 roku, Ubezpieczony nie wykonywał ww. pracy, może uzyskać prawo do emerytury pomostowej, w sytuacji kiedy posiada 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według nowego wykazu na dzień 31 grudnia 2008 roku (poz. 21 załącznika numer 2 do ustawy o emeryturach pomostowych) oraz ukończył 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), posiada co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresów składkowych i nieskładkowych i rozwiązał stosunek pracy.

Zapraszamy również do lektury wpisu o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close