Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Emerytura pomostowa maszynisty pojazdów trakcyjnych.

Prawo do emerytury pomostowej było tematem wielu wpisów na naszym blogu.

 

Zobacz również:

Jak wygląda sprawa o emeryturę pomostową/rekompensatę w sądzie?

         1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa.

 

Niektóre zawody zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane w sposób szczególny. Specjalne regulacje dotyczą m.in. maszynistów wykonujących prace na kolei.

Wiek przejścia na emeryturę pomostową dla tych pracowników jest o 5 lat niższy od przyjętego przez ustawę o emeryturach pomostowych w art. 4, maszyniści mają prawo skorzystać z emerytury pomostowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

 

Jakie warunki spełnić musi maszynista przechodzący na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

 

Pracownik wykonujący prace maszynistów trakcyjnych, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2. ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wynoszący co najmniej 15 lat;

3. lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

 

Jakie wymogi musi spełniać orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych?

 

W odniesieniu do maszynistów pojazdów trakcyjnych niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy uprawniającej do obniżonego o 5 lat wieku przejścia na emeryturę pomostową.

Maszynista nabywa prawo do emerytury pomostowej także, gdy orzeczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania pracy zostało wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy o emeryturach pomostowych (tj. przed 2009r.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2012r. sygn. akt: II UK 292/11 –

“Ubezpieczony ma prawo do emerytury pomostowej, jeśli dostarczy do ZUS zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy po zakończeniu zatrudnienia.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych stanowiące przesłankę prawa do emerytury pomostowej nie musi być wydane w czasie tego zatrudnienia”.

 

Jakie prace kwalifikowane są do prac maszynistów trakcyjnych?

 

Za pracę maszynisty trakcyjnego w rozumieniu zapisów ustawy o emeryturach pomostowych uważane są prace na stanowisku: maszynista, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych.

 

Czy prace kierowników pociągów to prace w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych?

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2015r. sygn. akt: I UK 398/14 –

“Prace kierowników pociągów nie są tożsame z pracami maszynistów pojazdów trakcyjnych w rozumieniu art. 9 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych. Stanowią one bowiem odrębny rodzaj prac o szczególnym charakterze wymienionych w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy”.

 

Nie jesteś pewny, czy spełniasz warunki do przyznania emerytury pomostowej?

ZUS wydał wobec Ciebie decyzję o odmowie prawa do emerytury pomostowej?

Zastanawiasz się nad złożeniem odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Szukasz prawnika od spraw ZUS?

Skorzystaj z zakładki Porady on-line.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close