Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Podleganie ubezpieczeniom społecznymZwrot kwot do ZUS

Fikcyjność prowadzenia działalności gospodarczej – zwrot nienależnie pobranych zasiłków .

O fikcyjności prowadzenia działalności gospodarczej pisałam już wielokrotnie Fikcyjność prowadzenia działalności gospodarczej, Fikcyjność prowadzenia działalności gospodarczej, a jej zarobkowy charakter) .

Dzisiaj chciałabym poruszyć inną kwestię, która jest naturalną konsekwencją wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a mianowicie kwestię zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Sama decyzja, w której ZUS uznaje, że dana działalność jest fikcyjna nie przynosi dla ZUSu jakiś wymiernych korzyści, bowiem po tym, jak decyzja stanie się ostateczna ZUS będzie zmuszony zwrócić Ubezpieczonemu wpłacone składki, jednakże jest konieczna do „wyższego celu”, a mianowicie odzyskania wszystkich wypłaconych zasiłków.

Na złożenia odwołania od decyzji w przedmiocie fikcyjności, każdy Ubezpieczony ma 1 miesiąc od jej otrzymania, jednakże w chwili obecnej ZUS nie czeka nawet na upływ powyższego terminu i wydaje decyzji, która brzmi mniej więcej tak:

            Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie (…) postanawia:

  1. odmówić prawa do zasiłku chorobowego za okres od – do;
  2. odmówić prawa do zasiłku macierzyńskiego za od – do;
  3. zobowiązać Panią do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego wraz z odsetkami w łącznej kwocie 400.000,00 złotych.

I co w takim przypadku zrobić?

Jeżeli Ubezpieczony zdecydował się na zaskarżenie decyzji dotyczącej fikcyjności działalności gospodarczej, powinien również złożyć odwołanie od decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków wraz z wnioskiem o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej fikcyjności prowadzenia działalności gospodarczej (o podleganie ubezpieczeniom społecznym), bowiem wynik tej pierwszej ma bezpośredni wpływ na obowiązek zwrotu świadczeń.

Do chwili obecnej nie spotkałam się z sytuacją, w której Sąd nie zawiesiłby postępowania w takim przypadku.

W przypadku wygrania sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym, Sąd podejmie zawieszone postępowanie dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i uwzględni odwołanie.

            A co w przypadku przegrania sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym?

Sprawa jest bardziej skomplikowana i będzie wymagała obszernej argumentacji, jednakże jedno jest pewne: ZUS nie ma prawa żądać odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za okres sprzed wydania decyzji (Kiedy ZUS może żądać odsetek?).

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Dzień dobry…
    To oczywiste, że kontrola jest ukierunkowana na wydanie decyzji.
    A czy spotkała się Pani z przypadkami, w których przedsiębiorcy po otrzymaniu decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, występowali do ZUS o zwrot wpłaconych składek podczas okresu, który został wskazany jako niepodleganie ubezpieczeniom? Wydaje się to logiczne, ale oczywiście w wypadku działania ZUS logika, jest ostatnim z elementów, których należy się spodziewać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close