Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSŚwiadczenie rehabilitacyjne

Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w sprawie przed sądem przeciwko ZUS?

Dzisiejszy temat, nie będzie opisywał przesłanek, które umożliwiają przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ wszytko zostało już dokładnie opowiedziane we wpisie pt. Odmowa prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Poruszymy raczej praktyczne aspekty prowadzenia sprawy o świadczenie rehabilitacyjne przed ZUSem i Sądem Ubezpieczeń Społecznych.

Bardzo krótko można wskazać, iż świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem na dokończenie leczenia. Oczywiście determinantem przyznania świadczenia jest istnienie dalszej niezdolności do pracy po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni lub w przypadku ciąży lub gruźlicy 270 dni). Na świadczenie rehabilitacyjne przechodzimy w kontynuacji do zwolnienia lekarskiego. Nie ma możliwości zrobienia kilku dni przerwy.

Przesłanką przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest możliwość wyleczenia! Przepis wyraźnie stanowi, iż leczenie lub rehabilitacja mają polepszyć stan zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy musi oczywiście być okresem nieprzerwanym, a miesiące tego okresu muszą bezpośrednio po sobie następować.

Okres pobierania świadczenia musi być faktycznie nieprzerwany, jakkolwiek pierwsza decyzja nie musi obejmować całego okresu 12-miesięcznego. Decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego może być wydana na okres kilku miesięcy i następnie przedłużana.

Świadczenie rehabilitacyjne wypełnia lukę pomiędzy okresem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, a przed stwierdzeniem trwałej niezdolności do pracy. Jest więc swego rodzaju świadczeniem przejściowym pomiędzy zasiłkiem chorobowym a rentą z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne jest świadczeniem o identycznych zadaniach jak zasiłek chorobowy, stanowiąc jego kontynuację.

Druk wniosku o świadczenie rehabilitacyjne jest do pobrania ze stron ZUS (Wniosek ZNp-7), należy pamiętać również, iż do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego (Zaświadczenie OL-9).

ZUS celem weryfikacji stanu zdrowia wezwie na badanie przez lekarza orzecznika ZUS, w razie stwierdzenia w orzeczeniu iż “wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy” przysługiwało będzie prawo do wniesienia sprzeciwu do Komisji lekarskiej ZUS, która znając życie podtrzyma orzeczenie lekarza orzecznika. ZUS wyda decyzję o odmowie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Co zrobić na tym etapie?

W pierwszej kolejności zweryfikujcie Państwo z prawnikiem biegłym w sprawach ZUS oraz lekarzem prowadzącym – pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli nie rokujecie odzyskania zdolności do pracy, najlepiej jest od razu złożyć wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy!

Jeżeli sytuacja jest ewidentna, np. złamaliśmy nogę i jesteśmy w trakcie rehabilitacji lub najbliższym czasie oczekujemy na zabieg, który zdaniem lekarza przywróci naszą zdolność do pracy, proszę składać wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

W wypadku wydania przez ZUS decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego w terminie 1-go miesiąca należy wnieść odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wydał sporną decyzję.

Czy to koniec naszej batalii? Oczywiście że nie.

Podczas trwania sporu przez Sądem Rejonowym Wydziałem Ubezpieczeń Społecznych, przyjdzie zmierzyć się nam z biegłym. Nawet jeśli biegły lekarz sądowy w wydanej opinii stwierdzi, iż jesteśmy niezdolni do pracy, opinia ta wcale nie musi być dla nas korzystna.

Dlaczego?

Z moich doświadczeń wynika, iż biegli we wszystkich sądach konsekwentnie wychodzą z założenia, iż leczenie i rehabilitacja mają doprowadzić do poprawy stanu zdrowia w ciągu 12 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku chorobowego. Jeżeli zabieg operacyjny jest planowany za 2 lata, uznają iż świadczenie nie przysługuje.

To nie jest prawidłowe rozumienie przepisu!

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 lutego 2016r. sygn. akt: III UZP 16/15, stwierdził iż:

Przesłanką przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego jest ustalenie, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, bez konieczności stwierdzenia, że nastąpi to w terminie 12 miesięcy od wyczerpania zasiłku chorobowego (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 159 ze zm.).

Powyższe oznacza, że poprawa stanu zdrowia może nastąpić w 13, 18, 24, 36 miesiącu po zakończenia pobierania zasiłku chorobowego.

Co zrobić w wypadku otrzymania niekorzystnej opinii wydanej przez biegłego sądowego?

Oczywiście złożyć zarzuty w wyznaczonym przez Sąd terminie (zazwyczaj 7 lub 14 dni) oraz zadać biegłemu pytanie:

“Czy Odwołujący rokuje odzyskaniem zdolności do pracy, z tym zastrzeżeniem, że rokowanie odzyskania zdolności do pracy nie musi nastąpić w terminie 12 miesięcy, ale może nastąpić z terminem późniejszym niż 12 miesięcy? “.

 

Sąd Ubezpieczeń Społecznych będzie dobrze wiedział, co zadanie w/w pytania ma na celu i z pewnością dopuści dowód z opinii uzupełniającej biegłego lekarza.

Jeżeli biegły odpowie twierdzącą – Sąd zmieni decyzję ZUS i przyzna świadczenie rehabilitacyjne.

Powyższy przykład jest jednym z wielu zabiegów, które pomagają w procesach. Ważnym jest żeby korzystać z pomocy kancelarii, które prowadzą sprawy ZUS. Prawo ubezpieczeń społecznych jest osobliwą dziedziną prawa, której należy uczyć się w praktyce, ponieważ wiedza teoretyczna niewiele daje. Dlatego ponownie zachęcam do weryfikowania negatywnych decyzji ZUS przez kompetentne osoby.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close