Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Jak wygląda sprawa o fikcyjność zatrudnienia w sądzie?

Od momentu rozpoczęcia mojej przygody w sporach z ZUSem (było już to przeszło 10 lat), reprezentowałam swoich klientów w kilkuset sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, są to procesy o tzw. fikcyjność zatrudnienia.  Uważam , że na tej podstawie mogę uznać, że mam spore doświadczenie w prowadzeniu procesów o objęcie pracowniczymi ubezpieczeniami.

Decyzje ZUS wyłączające pracowników (częściej pracownice) z ubezpieczeń społecznych oparte są zazwyczaj na podobnych schematach, tj.:

 • zawarcie umowy o pracę na krótko przed wystąpieniem ryzyka ubezpieczeniowego (przejściem na L4 lub zasiłek macierzyński);
 • istotna zmiana warunków umowy o pracę na krótko przed wystąpieniem ryzyka ubezpieczeniowego (np. zwiększenie etatu, podwyższenie wysokości zarobków);
 • długotrwałe korzystanie z zasiłków po stosunkowo krótkim okresie faktycznego świadczenia pracy.

Kluczem do sukcesu, czyli zmiany decyzji przez Sąd jest sporządzenie odpowiedniego odwołania od decyzji ZUS. Każdy stan faktyczny jest  inny i wymaga osobnej analizy pod kontem używanej argumentacji oraz dowodów, niemniej jednak są pewne utarte wytyczne, którymi kierują się sądy w całej Polsce i o tym w dzisiejszym wpisie.

Zobacz również:      Pozorna umowa o pracę – jak skutecznie napisać odwołanie.

Sąd ubezpieczeń społecznych po wpływie sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę, analizuje następujące zagadnienia:

 • potrzebę utworzenia stanowiska pracy;
 • kondycję finansową przedsiębiorcy w momencie zatrudnienia pracownika;
 • faktyczne wykonywanie przez pracownika obowiązków;
 • zastąpienie pracownika przez inne osoby po przejściu na l4.

Na równi z odwołaniem traktować należy rozprawy na których przekonujemy Sąd o faktycznym wykonywaniu pracy w ramach zawartej umowy o pracę. Dzieje się to za pośrednictwem zeznań świadków oraz strony. Strona w zależności od metodyki prowadzenia procesu przez konkretnego sędziego może zostać przesłuchana na końcu po zebraniu zeznań od wszystkich wezwanych świadków, zdarzają się również sprawy gdzie strona przesłuchiwana jest jako pierwsza w tzw. trybie informacyjnym.

Dzisiejszy wpis poświęcę tematom, które interesują Sąd podczas przesłuchania strony w sprawie o fikcyjność zawartej umowy o pracę. Oczywiście nie jestem w stanie rozpisać wszystkich pytań, które pojawią się w Sądzie, mogę wymienić jednak te które zawsze lub niemal zawsze pojawiają się w procesie.

 1. Skąd wiedza o poszukiwaniu pracownika przez zatrudniającą nas firmę?
 2. W jaki sposób prowadzona była rekrutacja?
 3. Jak ustalone zostały warunki wynagrodzenia?
 4. W jakim miejscu praca była świadczona?
 5. W jakich godzinach praca była świadczona?
 6. Czy pracodawca powierzył nam sprzęt do wykonywania pracy?
 7. Jaki dokładnie był zakres naszych obowiązków?
 8. Czy dysponujemy dokumentami wytworzonymi w ramach obowiązków pracowniczych?
 9. Z kim mieliśmy styczność w pracy (kontrahenci, klienci, inni pracownicy)?
 10. Czy w momencie negocjowania warunków pracy kobieta była już w ciąży?
 11. Przez jaki czas praca była faktycznie świadczona?
 12. Kto zastąpił nas po przejściu na zasiłek?
 13. Czy jako pracownik realnie zwiększyliśmy zysk swojego pracodawcy?

Kolejnym kluczowym elementem procesu o pozorność zatrudnienia jest wskazanie świadków wykonywanej pracy, którzy przyjdą do sądu i potwierdzą faktyczne wykonywanie czynności na rzecz pracodawcy i zakres naszych obowiązków.

Tak ja widzicie pytań nie jest mało, czasami odpowiedzi nie są proste, trzeba jednak walczyć ponieważ sukces w sądzie daje poczucie ulgi oraz znaczącą przekłada się na finanse moich klientów.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close