Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinnaRenta strukturalnaRenta z tytułu niezdolności do pracy

 Jak wygląda sprawa o rentę? Czy sprawę o rentę można wygrać w Sądzie?

Sprawy o renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne czy renty rodzinne stanowią dość sporą część spraw, które prowadzimy w Kancelarii, co wynika z faktu, iż Komisja Lekarska ZUS bardzo często uznaje Ubezpieczonych za zdolnych do pracy pomimo wieloletniego pobierania renty czy ciężkiego stanu zdrowia.

            Jak wygląda sprawa o rentę w Sądzie?

Proces przed Sądem wszczyna złożone odwołanie od decyzj ZUS, które pełni niejako rolę pozwu, a wobec tego istotnym jest zgłoszenie w nim wszelkich wniosków dowodowych, jak np. dowodu z dokumentacji medycznej czy powołanie biegłych odpowiedniej specjalności.

            Wzór odwołania

Po złożeniu odwołania do ZUS, ZUS przesyła odwołanie do Sądu wraz z odpowiedzią na odwołanie. Kolejną czynnością (co do zasady, jeżeli odwołanie nie zawiera braków formalnych) jest przesłanie odpowiedzi na odwołanie wraz z postanowieniem o powołaniu biegłych do Ubezpieczonego. Na tym etapie Sąd bardzo często zakreśla dodatkowy termin na przedłożenie wszystkich dowodów w sprawie, po jego upływie wyznaczany jest termin badania przez biegłego, który to ocenia fakt niezdolności do pracy. Czasami zdarza się, iż biegły swoją opinie wydaje zaocznie, tj. bez wzywania na badania.

Głównym zadaniem biegłego jest wydanie opinii, w której oceni czy Ubezpieczony jest niezdolny do pracy. W przypadku opinii pozytywnej, kolejną czynnością Sądu będzie wyznaczenie rozprawy i zmiana decyzji ZUS (zdarza się, iż Sąd wydaje wyroki na posiedzeniu niejawnym, które następnie doręcza stronie). W przypadku opinii negatywnej Sąd zakreśla termin do złożenia zarzutów co do treści opinii

            Wzór zarzutów do opinii biegłego

Ile trwa sprawa o rentę?

Na długość procesu o rentę wpływa wiele czynników, np. Sąd, w którym prowadzona jest sprawa, ilość biegłych powołanych w sprawie. Co do zasady proces o rentę trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, choć zdarzają się i takie, które trwają kilka lat.

Czy warto odwoływać się od odmownej decyzji w sprawie przyznania renty?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez Naszych Klientów jest pytanie „Czy z ZUS można wygrać w Sądzie?”, „Jakie są szanse na wygraną?”

Na pierwsze z zadanych pytań jesteśmy w stanie odpowiedzieć z całą stanowczością biorąc pod uwagę setki wygranych procesów, że sprawę z ZUSem można wygrać, niestety odpowiedź na kolejne pytanie już nie jest tak oczywista. Z uwagi na fakt, iż zazwyczaj kluczowym w sprawach o rentę jest fakt ustalenia niezdolności do pracy, co każdorazowo wymaga uzyskania wiadomości specjalistycznych (powołanie biegłego) nie jesteśmy w stanie określić szans wygrania procesu, albowiem nie posiadamy wiedzy medycznej. W sprawach rentowych każdorazowo działamy w zaufaniu do lekarzy prowadzących, którzy stwierdzają taką niezdolność poprzez wypełnienie formularza OL -9. Z uwagi na fakt, iż sprawy rentowe zwolnione są od opłat sądowych oraz ilość decyzji, które udało nam się zmienić na etapie sądowym uważamy, iż od negatywnych decyzji należy się odwoływać.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close