Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUS

Jakie dane ZUS udostępnia w celu weryfikacji wniosku o subwencje z PFR

Przy ubieganiu się o subwencję z PFR konieczne jest wskazanie danych dotyczących stanu zatrudnienia. Weryfikowane jest również saldo należności wobec ZUS na dzień 31 grudnia 2019r.

Jeżeli po złożeniu wniosku bank prześle informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji warto jest sprawdzić jakie dane ZUS przekazał do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić czy dane, które posiadamy w oparciu o złożone przez Ciebie dokumenty, zgadzają się z informacją jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku.

Jakie dane ZUS przekazuje do PFR?

 

ZUS przekazuje do PFR dane o stanie zatrudnienia według:

– imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r.
– imiennych raportów rozliczeniowych za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję,

np.: 

dla wniosku o subwencję złożonego 28 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 31 marca 2020 r. według dokumentów za luty 2020, dla wniosku o subwencję złożonego 1 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za marzec 2020,
imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim,

np.:

dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ustalamy stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ustalamy według dokumentów za 05/2019.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia przekazywane są w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę osób współpracujących na następujących zasadach:

 

Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, za których płatnik złożył:

imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126. Z tej liczby wyłączone są osoby, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył:
– imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz
– imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy,
– imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i jednocześnie nie złożył imiennego raportu rozliczeniowego ZUS RCA.

 

Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126.

Ważne jest poznanie metodyki zaokrąglania etatów, i tak:

Praca na ponad etat została ograniczony do 1 etatu.

Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120

Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów, imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i równocześnie nie złożył raportu rozliczeniowego ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126.

SALDO W ZUS

Stan konta dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS ustala i przekazuje do PFR dane w zakresie salda:

– na 31 grudnia 2019 r.

– na dzień zapytania z PFR (banku)

(odrębnie dla każdego z okresów)

Kwota zadłużenie nie może przekraczać 8,70 zł ,

W razie braku zadłużenia, ZUS  przekazuje do PFR informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
jeśli całe albo część zadłużenia jest objęta układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, ZUS przekazuje informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą, jeśli jest zadłużenie, ZUS zobowiązany jest przekazać  informację, czy został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji jakie dane zostały przekazane do PFR. Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności!

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

ZUS umożliwił składanie wniosków o informację o stanie konta płatnika składek  (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu (RD-PFR). W załączniku należy wskazać czego dotyczy zapytanie (liczby pracowników/etatów czy salda).

Link do druku RD-3 

Link do druku RD -PFR

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close