Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiZasiłki

Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Wiele trudności interpretacyjnych wywołuje zagadnienie, jakie składniki wynagrodzenia powinny być zaliczano do wysokości zasiłku chorobowego. Problem przybiera na sile z uwagi na stosowanie przez ZUS różnych modeli wykładni.
Przykładowo premie uznaniowe są wliczane przez ZUS do podstawy wymiaru zasiłku w momencie w którym ZUS pobierał będzie od nich składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Natomiast w razie konieczności wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego, nagle stanowisko zostaje zmienione i premie uznaniowe nie są zaliczane na podstawę wymiaru świadczenia.

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, czytamy, iż:

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Co to oznacza?

Generalna zasada opiera się na założeniu, iż na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zaliczeniu podlegają wszystkie składniki wynagrodzenie pod warunkiem, że podczas trwania choroby nie zostały one wypłacone. Tym samym ustawodawca przewidział zakaz pobierania podwójnego wynagrodzenia za czas choroby.

Przykład:

Pani Anna otrzymała premię świąteczną. Przyznanie premii nie było uzależnione od obecności w pracy lecz od wystąpienia konkretnego zdarzenia określonego w regulaminie. Premia nie zostanie wliczona do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jakie składniki wynagrodzenia podlegają uwzględnieniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

1. wynagrodzenie za pracę;
2. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
3. premie;
4. nagrody;
5. dodatki.

Jakie składniki wynagrodzenia nie podlegają uwzględnieniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

1. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
2. premie, nagrody, dodatki, które nie są uzależnione od obecności pracownika.

UWAGA! Przychody zwolnione z oskładkowania nie podlegają zaliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Co w przypadku, w którym u danego pracodawcy nie obowiązują regulacje w przepisach płacowych?

 

Do podstawy zasiłku należy zaliczyć wszystkie oskładkowane składniki wynagrodzenia, które nie są wypłacane podczas choroby.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close