Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Kiedy okres zasiłkowy należy liczyć na nowo – czyli co należy rozumieć przez „przerwę pomiędzy kolejnymi okresami niezdolności do pracy”

Niejednokrotnie do mojej Kancelarii trafiał Klient, przekonany o tym, że przerwa w jego niezdolności do pracy oznacza rozpoczęcie liczenia nowego okresu zasiłkowego, co nie zawsze jest prawdą.

W wpisie pt. “Decyzja o ustaleniu jednego okresu zasiłkowego” opisałam, iż okres zasiłkowy liczony jest na nowo wówczas, gdy niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy lub gdy przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą choroba przekroczy 60 dni.

Niezwykle istotnym przy ocenie, czy okres zasiłkowy jest liczony na nowo jest ustalenie długości przerwy, i tak:

– jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana inną chorobą wystarczającym jest, iż pomiędzy kolejnymi okresami niezdolności do pracy wystąpi jeden dzień przerwy:

Przykład:

Pani Ania w dniach od 1 maja do 20 maja pozostawała niezdolna do pracy z uwagi na ostre zapalenie płuc. W dniu 21 maja Pani Ania wróciła do pracy, natomiast w dniu 22 maja Pani Ania złamała rękę, w związku z czym ponownie stała się niezdolna do pracy, jednakże z dniem 22 maja w przypadku Pani Ani rozpocznie się nowy okres zasiłkowy.

– jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą (w celu zapoznania się z „definicją” pojęcia „ta sama choroba” zapraszam do lektury “Jeden okres zasiłkowy – ta sama choroba”), wystarczającym jest, iż pomiędzy kolejnymi okresami niezdolności do pracy wystąpi przerwa przekraczająca 60 dni, czyli wyniesie co najmniej 61 dni. Słownikowa definicja pojęcia „przekraczać”, oznacza: „wystąpić poza granice, zakres czegoś” więc przerwa powinna wykraczać poza 60 dni, czyli wynosić dni 61 (60 dni nie wykracza bowiem poza 60, gdyż jest tej liczbie równe). Podsumowując, jeżeli przerwa w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą wynosiła dokładnie dni 60, to niezdolność do pracy podlega zaliczeniu do jednego okresu zasiłkowego, a jeżeli niezdolność wystąpiła w 62 dniu (czyli przerwa wynosiła 61 dni) oznacza to że otworzył się nowy okres zasiłkowy.

Przykład:

Pani Ania w dniach od 1 maja do 30 maja pozostawała niezdolna do pracy z uwagi na ostre zapalenie płuc. W dniu 31 maja Pani Ania wróciła do pracy, natomiast w dniu 31 lipca Pani Anna ponownie zachorowała na ostre zapalenie płuc w związku z czym stała się niezdolna do pracy, jednakże z dniem 31 lipca w przypadku Pani Ani rozpocznie się nowy okres zasiłkowy.

 

Należy pamiętać, iż niewystarczającym do uznania, iż rozpoczął się nowy okres zasiłkowy jest przerwa w wystawionych zwolnieniach lekarskich, bowiem te mogą zostać podważone i organ rentowy może uznać, iż pomiędzy kolejnymi okresami niezdolności do pracy w rzeczywistości przerwa nie występowała. Przerwa musi dotyczyć poszczególnych okresów niezdolności do pracy.  

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. Czy osobie pracującej ( umowa o prace na czas okreslony) na emeryturze przysługuje prawo do nowego okresu zasiłkowego ( nowe schorzenie) po wykorzystaniu 182 dni na inna jednostkę chorobową? Czy tak samo u emeryta jak i u zwykłego pracownika wystarczy dzień przerwy? Osoba jest po poważnym urazie ( wypadek samochodowy) leczyła sie ortopedycznie, leczy się tez psychiatrycznie. Czy przed wykonaniem badan u lekarza medycyny pracy moze skorzystac z drugiego zwolnienia?

  2. Otrzymałam orzeczenie orzecznika ZUS w dniu 30.03.2021.
    ,,Jest Pani niezdolna do pracy.
    W związku z rokowaniem odzyskania zdolności do pracy, istnieją okoliczności uzasadniające ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, na okres 12 miesięcy licząc od daty wyczerpania zasiłku chorobowego”.
    Zasiłek chorobowy skończył się 12.04.2021. Nie otrzymałam żadnego pisemnego powiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni czy to oznacza że powinnam otrzymać decyzję o prawie do świadczenia rehabilitacyjnego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close