Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Kiedy ZUS może żądać odsetek?

Niemalże w każdej decyzji ZUS w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń znajduje się dodatkowe zobowiązanie, a mianowicie do zapłaty odsetek za okres sprzed wydania decyzji.

Czy ZUS ma prawo żądać odsetek od świadczeń pobranych nienależnie ?

Odpowiedzią na to pytanie zajął się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3.02.2010r., sygn. akt: I UK 210/09.

“Organ rentowy może naliczać odsetki ustawowe, o jakich mowa w kodeksie cywilnym nie wcześniej jednak niż od dnia doręczenia decyzji obligującej do zwrotu nienależnego pobranego świadczenia. Zobowiązanie z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ma charakter zobowiązania bezterminowego. Konsekwencją tego jest, iż termin do spełnienia świadczenia zwrotu nienależnych świadczeń nie nastąpił z chwilą wypłaty tego świadczenia, ale konieczne jest dokonanie swoistego rodzaju wezwania do zapłaty tego świadczenia, którego rolę pełnić mogła decyzja stwierdzająca obowiązek zwrotu”.

Z powyższego wynika jednoznacznie iż decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń ma charakter konstytutywny, stąd też odsetki nie biegną przed wydaniem decyzji ustalającej obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Celem zapoznania się z informacją, czym jest nienależnie pobrane świadczenie, zachęcam do lektury wpisu pt. Decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z zus.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

 1. Dzień dobry,
  Czytałam na różnych stronach o wyrokach sądowych podważających, prawo ZUS-u do naliczania odsetek za okres sprzed wydania decyzji (sprawy , które są opisywane w internecie sprawy ciągnęły się bardzo długo aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny i są chyba raczej nieliczne). Niemniej ZUS nadal to robi i zdecydowanie podtrzymuje w załączonym poniżej cytacie z wstępu do ,,Poradnika na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń z wykorzystaniem udostępnionego na stronach internetowych „Kalkulatora odsetkowego dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń”
  Cyt: ,,I. Ogólne zasady naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie
  Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego. W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).”
  Pani Kingo, czy w związku tym jest realna możliwość zakwestionowania odsetek naliczonych przez ZUS (od nienależnie pobranego świadczenia) za okres przed wydaniem decyzji o zwrocie świadczenia? Dodam, poradnik ZUS-owski wraz z informacją, że odsetki z decyzji są absolutnie do zwrotu dostałam z pewnej kancelarii adwokackiej.

 2. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
  Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…”, w którym na wstępie można przeczytać:
  Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
  W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
  Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

 3. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
  Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…\”, w którym na wstępie można przeczytać:
  Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
  W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
  Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).\” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
  Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

  1. Pani Kingo proszę o informację czy walka o podważenie odsetek naliczonych przed wydaniem decyzji o zwrocie nie należnego świadczenia rzeczywiście ma realne szanse powodzenia?
   Pytam dlatego, ponieważ wbrew opiniom niektórych prawników, ZUS (i kilku wyrokom sądowym, które można znaleźć w internecie) nadal te odsetki nalicza za okres przed decyzją (dlatego też z decyzją się nie spieszy) zgodnie jak twierdzi ze swoją Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. i ,, Poradnikiem na temat zasad naliczania odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń…\”, w którym na wstępie można przeczytać:
   Cyt.: ,,Jeżeli pobrałeś świadczenie, które się Tobie nie należy, musisz je zwrócić wraz z odsetkami. Zasady naliczania i wysokość odsetek określają przepisy prawa cywilnego.
   W decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń wyliczone są tylko odsetki za okres do dnia jej wydania włącznie. W decyzji określony jest również termin, w którym należy uregulować należności przypisane do zwrotu, tj. należność główną oraz odsetki na dzień wydania decyzji. Jeżeli nie uregulujesz należności wskazanych w decyzji w wyznaczonym w niej terminie, to musisz zwiększyć wpłacaną po terminie kwotę o dalsze odsetki. Są to odsetki należne za okres od następnego po dniu wydania decyzji do dnia zapłaty włącznie.
   Jeżeli zwrócisz nienależnie pobrane świadczenie w kwocie oraz w terminie, który jest wskazany w decyzji, to nie naliczymy Ci dalszych odsetek. (tj. odsetek od następnego dnia po dniu wydania decyzji).\” Dodam, że ów Poradnik razem z informacją, że odsetki absolutnie są do zapłaty otrzymałam z pewnej kancelarii adwokackiej.
   Sprawy sądowe o odsetki chyba nie są zbyt liczne za to trwają bardzo długo. Te na które trafiłam ciągnęły się aż po Sąd Apelacyjny i Kasacyjny. U mnie te odsetki są duże ale jeśli taki spór przegram po długiej bitwie to niestety mogą znacznie wzrosnąć…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close