Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaWcześniejsza emerytura

Kilka rodzajów prac w warunkach szczególnych wykonywanych równocześnie

Bardzo często w decyzjach odmawiających prawa do emerytury w wieku wcześniejszym, widuję niczym nie poparte wywody ZUS, przyjmujące iż sama zmienność i różnorodność prac wykluczała ustalenie pracy w szczególnych warunkach w poszczególnych okresach.

Bardzo często zdarzało się przecież, że dany pracownik wykonywał równocześnie dwa lub więcej rodzajów prac w warunkach szczególnych.

Sprawa, którą ostatnio analizowałam dotyczyła równoczesnego wykonywania prac spawacza elektrycznego i elektromontera urządzeń rozdzielczych i stacyjnych, a zatem dwóch rodzajów prac wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 roku.

W tym miejscu – mając na uwadze stanowisko organu rentowego który rozstrzygnięcie oparł na założeniu o konieczności odrębnej kwalifikacji każdego rodzaju pracy w szczególnych warunkach, czyli tylko jako montera urządzeń stacyjnych, albo tylko jako spawacza elektrycznego – trzeba podkreślić, że pracownik, który u jednego pracodawcy w tym samym czasie (okresie) wykonywał różne rodzaje pracy w szczególnych warunkach, nie powinien być pozbawiony uprawnienia do zaliczenia tego okresu do zatrudnienia w szczególnych warunkach wymaganego do emerytury.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Close