Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura

Kobiety z rocznika 1953 doczekały się ustawy.

We wtorek 16 czerwca 2020r. sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt został zaewidencjonowany pod drukiem 418 (link do projektu).

Treść projektu ustawy zakłada dodanie do ustawy art. 194 i następnych dotyczących ponownego korzystnego przeliczania świadczeń kobiet z rocznika 53. Przepisy określają nowy sposób przeliczenia wysokości emerytury dla osób które pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury w tym nabyli prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013r., osób które wystąpiły o emeryturę na nowych zasadach w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego i emerytura została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniej emerytur.

Projekt przewiduje zwrócenie przez ZUS kwot różnicy pomiędzy pobieranym dotychczas świadczeniem, a emeryturą przeliczoną na nowo. W treści projektu znalazły się również zapisy o zawieszeniu lub umorzeniu postępowań w sprawie ponownego ustalenia podstawy emerytur wszczętych przed dniem wejścia w życie procedowanej ustawy.

Według danych publikowanych przez Centrum Informacyjne Rządu, takich osób jest 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.

Zmiany dotyczą też osób z rocznika 1953, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r. Takich osób jest 11,2 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł.

O postępach prac legislacyjnych i ewentualnych zmianach w projekcie będę informowała na bieżąco na moim blogu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close