Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSOkresy składkowe i nieskładkowePodleganie ubezpieczeniom społecznymSkładkiZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez ZUS

Komu grozi kontrola ze strony ZUS?

Na powyższe pytanie nie można odpowiedzieć inaczej, niż: każdemu.

Niemniej jednak najbardziej zagrożone kontrolą są przedsiębiorcze matki, które niewiele przed porodem, czy skorzystaniem z prawa do zasiłku chorobowego rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności te, które zadeklarowały wysoką podstawę wymiaru składek.

Dlaczego?

Bowiem ZUS uznaje, że rozpoczęcie działalności miało na celu jedynie podjęcie szeregu działań mających upozorować fakt prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji uzyskanie prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jednakże warto pamiętać, że w orzecznictwie prezentowane jest stanowisko, iż samo rozpoczęcie działalności gospodarczej nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem. Dążenie do skorzystania z zasiłków ubezpieczenia społecznego, nie może być uznane za cel, którego osiągnięcie jest sprzeczne z prawem. Skorzystanie z ochrony gwarantowanej ubezpieczeniem społecznym jest legalnym celem zakładania działalności gospodarczej i może ono nawet być głównym motywem do jej rozpoczęcia, zamiast wykonywania pracy na innych podstawach prawnych. Jeżeli działalność jest faktycznie wykonywana, stanowi podstawę do podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Wysoka podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne powinna być bez znaczenia dla sprawy, albowiem organ rentowy nie jest uprawniony do kwestionowania podstawy wymiaru składek zadeklarowanej przez przedsiębiorcę, jeżeli mieści się ona w granicach określonych przepisami ustawy systemowej(podobne stanowisko co do kwestii uprawnień organu rentowego zostało wyrażone w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt: II UZP 1/10, OSNP z 2010 r., nr 21-22, poz. 267; LEX nr 575822).

Pomimo, że mamy 2018 roku, wielokrotnie na moje biurko trafiają decyzję, w których ZUS kwestionuje prowadzenie działalności gospodarczej w 2015 roku, 2014 roku, a nawet 2012 roku.

I jeszcze jedna bardzo kwestia, sam fakt, że ZUS przeprowadził już postępowanie wyjaśniające w przedmiocie fikcyjności działalności i wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, nie oznacza, że po dwóch latach nie przeprowadzi kolejnego, w wyniku którego zakwestionuje fakt prowadzenie działalności gospodarczej i podleganiu ubezpieczeniom.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close