Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUSRenta rodzinnaRenta z tytułu niezdolności do pracyŚwiadczenie rehabilitacyjne

Lekarze orzecznicy wstrzymali wyznaczanie badań lekarskich.

Coraz częściej słyszę od moich klientów ubiegających się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, takie jak renta z tytułu niezdolności do pracy, czy świadczenie rehabilitacyjne, że wyznaczone badania przez lekarzy orzeczników zus są odwoływane lub zus ich nie wyznacza. Oczywistym jest, że zaistniała sytuacji spowodowana jest obowiązującym obecnie stanem epidemii i panującym paraliżem procedur. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zaistniała sytuacja pozbawia tysiące osób jedynego źródła utrzymania.

Ustawodawca w najnowszym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidział, następujące rozwiązania:

Renty z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku gdy ubiegacie się Państwo o ustalenie po raz pierwszy lub w kontynuacji:

1) renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
2) renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

i złożycie wniosek o te świadczenie przed upływem terminu do którego świadczenie zostało przyznane albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności.

  • świadczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne

W przypadku gdy ubiegacie się Państwo o ustalenie po raz pierwszy lub w kontynuacji świadczenia rehabilitacyjnego

i złożycie wniosek o te świadczenie przed upływem terminu do którego świadczenie zostało przyznane albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności.

  • świadczenie rehabilitacyjne zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia oraz nie dłużej niż przez okres łącznie maksymalny okres trwania takiego świadczenia – 12 miesięcy,

Co ważne:

  1. Prawo do w/w świadczeń ulegnie przedłużeniu bez konieczności wydawania w tym przedmiocie decyzji administracyjnej.

  2. Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony okres.

  3. Wydłużeniu ulega również termin ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty, wydanej przed dniem wejścia w życie  ustawy, jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności.

  4. Opisane zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed dniem wejścia w życie albo w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy i nowe orzeczenie nie zostało wydane.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca wychodzą naprzeciw obecnej kryzysowej sytuacji postanowił zabezpieczyć świadczeniobiorców na wypadek pozbawienia źródeł utrzymania. Jak opisana regulacja zadziała w praktyce, zobaczymy…

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Czy to samo dotyczy możliwości przedłużenia zwolnienia lekarskiego L4 o trzy miesiące, jeśli okres 182 dni na L4 kończy się na początku maja, a wniosek złożony o zasiłek rehabilitacyjny nie został rozpatrzony?
    Czy lekarz prowadzący może na podstawie telefonicznego wywiadu z pacjentem i jego dotychczasowej dokumentacji z leczenia, zdalnie wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS, będącym podstawą o staranie się o zasiłek rehabilitacyjny, jeśli nie ma możliwości kontaktu fizycznego z pacjentem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close