Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaOdwołanie od decyzji ZUSWcześniejsza emerytura

Niezdolność do pracy podczas pracy w warunkach szkodliwych

W większości przypadków, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia doliczenia do stażu pracy w warunkach szczególnych, okresu nieobecności w pracy, który był spowodowany czasową niezdolnością do pracy.

Taka praktyka ZUS jest nieuzasadniona i krzywdząca dla Ubezpieczonych.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, iż do okresu pracy w szczególnym charakterze wlicza się okresy nieobecności w pracy spowodowane czasową niezdolnością do pracy, urlopem macierzyńskim i urlopem dla poratowania zdrowia. W uchwale z 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03, Sąd Najwyższy uznał, że:

“do okresu pracy w szczególnych warunkach wlicza się okresy zasiłku chorobowego w czasie trwania tego stosunku pracy, przypadające po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw”.

W następstwie tej uchwały doszło do zmiany pierwotnego brzmienia art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS przez, w konsekwencji której dodano od 1 lipca 2004 r. ust. 1a, zgodnie z którym przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się:

 1. okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 2. okresów, w których na mocy szczególnych przepisów pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresu urlopu wypoczynkowego.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego poszło w kierunku zrównania sytuacji pracowników, którzy nie wykonywali pracy, pobierając świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, także przed zmianą wprowadzoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., co pozwala zaliczyć do pracy w szczególnych warunkach okresy niezdolności do pracy sprzed 1 lipca 2004 r. jako daty wprowadzenia nowej regulacji – dodania ust. 1a do art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

 1. Dalej nie w pełni rozumiem – mam przepracowane : na dzień 12.11.2019 i nadal pracuje bo muszę jeszcze z 6 mieś bo według ZUS nie mam jeszcze 25 lat dołu ……..
  Staż pracy
  Lat: 28 Miesięcy: 11 Dni: 14
  Staż do Karty Górnika
  Lat: 30 Miesięcy: 11 Dni: 29
  Staż do jubileuszu
  Lat: 30 Miesięcy: 11 Dni: 29
  Staż do urlopu
  Lat: 31 Miesięcy: 11 Dni: 14
  Staż ogółem – dół
  Lat: 28 Miesięcy: 4 Dni: 1
  Z czego dniówki specjalne Dniówki dołowe przodkowe (1,8)
  5440,125
  Tak to wygląda a według prawa powinienem być dawno na emeryturze ? Co jest w naszym prawie nie tak ?
  Oczywiście mam dniówki chorobowe ale te do 30dni opłacał mi zakład które muszę teraz odrobić jako nie składkowe itp.
  Te za służbę dla kraju ,czyli wojsko też odrabiam . I wyjdzie na to że dostanę 3500zł emerytury bo tak dostają znajomi .
  Wiecie że po tylu latach ciężkich robót to nawet najukochańszy kraj ma się w dupie .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close