Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Niższy zasiłek z uwagi na zmianę wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 – przeliczenie świadczenia.

Zgodnie z art. 40. ustawy zasiłkowej: w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W związku z powyższym, z uwagi na obniżanie wymiaru czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 wielu Ubezpieczonych znalazło się w bardzo niekorzystnych sytuacjach, bowiem otrzymywali zasiłki z uwzględnieniem nowego zmniejszonego wymiaru czasu pracy, co wiąże się z niższym wynagrodzeniem.

Z uwagi na powszechny problem, w październiku 2020 roku doszło nowelizacje przepisów o tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z dodanym do ustawy art. 31zy – art. 40 ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania, gdy:

  • obniżenie etatu lub pogorszenie warunków zatrudnienia nastąpiło na mocy specustawy,
  • w okresie wcześniej pobieranego świadczenia chorobowego
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego świadczenia nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Podstawę wymiaru świadczeń przysługujących osobom, o których mowa w art. 31zy ustawy, za okres przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, należy przeliczyć, pod warunkiem że świadczenie wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów okazało się niższe, niż gdyby je ustalić zgodnie z nową regulacją. Pracodawca ma obowiązek przeliczyć zasiłek, jeżeli zwróci się o to świadczeniobiorca.

Jak widać przepis nie ma zastosowania do wszystkich przypadków, kiedy doszło do obniżenia zasiłku w wyniku obniżenia wynagrodzenia, a jedynie tych w których doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy w czasie trwania poprzedniego zasiłku.

Powyższa nowelizacja w dalszym ciągu nie rozwiązuje w sposób kompleksowy powstałego problemu, dlatego miejmy nadzieje, iż zostaną w tym zakresie podjęte zapowiadane dodatkowe kroki, celem uregulowania sytuacji prawnej wszystkich osób, którym obniżono wymiar czasu pracy z uwagi na COVID-19, a w efekcie wypłacono dużo niższe zasiłki.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close