Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Nowy dowód w sprawie ZUS

Ostatnio do mojej Kancelarii trafił Pan Włodzimierz przedstawiając mi swoją sprawę, której stan faktyczny wyglądał następująco:

Pan Włodzimierz w latach 90 był kierowcą busa, który to posiadał ponad 15 miejsc siedzących (czyli pracował w warunkach szczególnych). W związku z zajmowanym stanowiskiem Pan Włodzimierz otrzymał od pracodawcy świadectwo pracy w warunkach szczególnych, które niestety zawierało błąd, zaś sam pracodawca jeszcze początkiem XX wieku zakończył prowadzenie działalności gospodarczej i „zniknął”.

Po długiej batalii sądowej, Panu Włodzimierzowi odmówiono prawa do wcześniejszej emerytury, bowiem nie posiadał wystarczających dowodów, które pozwoliłyby mu udowodnić 15 lat pracy w warunkach szczególnych (nie posiadał nic poza ww. świadectwem). Do wymarzonej emerytury oficjalnie zabrakło zaledwie 6 miesięcy pracy, pomimo że tak naprawdę Pan Włodzimierz pracował w warunkach szczególnych ponad 20 lat.

Kilka tygodni temu z Panem Włodzimierzem skontaktował się były pracodawca (Pan Włodzimierz podjął wiele kroków mających na celu odnalezienie pracodawcy). Okazało się, iż pracodawca posiada dokumentacje pracowniczą ze spornego okresu, w tym kserokopie wszystkich dowodów rejestracyjnych świadczących o tym, że firma posiadała jedynie busy z 15 miejscami siedzącymi (jeżeli miejsc jest mniej, kierowca nie pracuje w warunkach szczególnych, na co w swoim rozstrzygnięciu wskazał Sąd), jak również dane innych pracowników.

Pan Włodzimierz zadał jedno pytanie: „Czy da się jeszcze coś zrobić?”

TAK!

Zgodnie z art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w sprawie zakończonej prawomocną decyzją organ rentowy, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, uchyla lub zmienia decyzję i ponownie ustala prawo do świadczeń lub ich wysokość, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość;
Uchylenie lub zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeżeli od dnia jej wydania upłynął okres 5 lat, chyba że w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości.

Jeżeli prawo do świadczeń lub ich wysokość ustalono orzeczeniem sądu, organ rentowy w przypadkach w których w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji osoba zainteresowana nabędzie prawo do świadczenia lub świadczenie w wyższej wysokości wydaje we własnym zakresie decyzję przyznającą prawo do świadczeń lub podwyższającą ich wysokość;

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 roku, sygn. akt III AUa 488/16:

„Nowe dowody w rozumieniu art. 114 ust. 1 tej ustawy to ujawnione dowody istniejące przed wydaniem decyzji, jak i dowody uzyskane po wydaniu decyzji pod warunkiem, że wynikają z nich fakty uwzględniane w decyzji”.

W sprawie Pana Włodzimierza złożyliśmy wniosek o wznowienie postępowania.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close