Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Opinia biegłego psychologa w sprawie o rentę i świadczenie rehabilitacyjne.

Zarówno w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną oraz w sprawach o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego niezbędnym jest ustalenie, czy stan zdrowia Ubezpieczonego uzasadnia orzeczenie, iż jest osobą niezdolną do pracy. W zależności od sprawy, niezdolność ta musi być całkowita lub częściowa, albo też Ubezpieczony musi rokować odzyskanie zdolności do pracy.

Oczywistym jest, iż Sąd nie posiada wiedzy medycznej, dlatego też w powyższym zakresie korzysta z wiadomości specjalnych, którą dysponują biegli lekarze sądowi. Sąd w zależności od występujących schorzeń dopuszcza dowód z opinii biegłych odpowiedniej specjalności, którzy następnie wydają w sprawie opinie sądowo-lekarskie – o niekorzystnych opiniach biegłych oraz sposobie składania zarzutów do opinii biegłego postaramy się odpowiedzieć w kolejnych wpisach.

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się kwestią badania przez biegłych schorzeń natury psychicznej, gdzie Sądy niejako automatycznie celem zaopiniowania stanu zdrowia osoby odwołującej się od niekorzystnej decyzji ZUS, dopuszczają dowód z opinii biegłego psychiatry.

Oczywiście nie ulega wątpliwości, iż wszelkie zaburzenia natury psychicznej powinny być oceniane przez lekarza biegłego psychiatrę, niemniej jednak w wielu sprawach opinia samego psychiatry jest niewystarczająca, bowiem występujące schorzenia są na tyle rozbudowane, że stan zdrowia powinien zostać skonsultowany z biegłym psychologiem. Ponadto psychiatra nie bada intelektu i dysfunkcji poznawczych, co często powinno stanowić podłoże opinii.

Do niedawna praktyka praktycznie wszystkich Sądów Ubezpieczeń Społecznych była taka, iż wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychologa był oddalany z uzasadnieniem: psycholog nie jest lekarzem, a oceny niezdolności do pracy może dokonać jedynie lekarz.

Tak, prawdą jest, iż psycholog nie jest lekarzem, niemniej jednak próba ograniczenia w opiniowaniu stanu zdrowia Ubezpieczonego jedynie do biegłych lekarzy psychiatrów nie znajduje odzwierciedlenia w aktualnym stanie wiedzy.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 24 października 2013 r., sygn. akt: III AUa 695/13, orzekł iż:

“Opinia psychiatry wydana wspólnie z psychologiem, ma przewagę nad opinią biegłych w której wydaniu nie brał udział psycholog”.

 

W naszej ocenie nie ma żadnych podstaw, aby dla potrzeb weryfikacji stanowiska lekarzy orzeczników ZUS stosować jakiekolwiek ograniczenia dowodowe, w tym ograniczać krąg specjalistów biegłych sądowych.

Nasza praktyka wskazuję na to, iż opinia biegłego psychologa ma bardzo istotne znaczenie w sprawach dotyczących stanu zdrowia, dlatego ważnym jest złożenie takiego wniosku już w samym odwołaniu, zaś w przypadku pominięcia go przez Sąd należy ponowić wniosek w zarzutach do opinii.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close