2 tygodnie temu

  Przegranie sprawy o maksymalną podstawę wymiaru składek, a zwrot zasiłków.

  Wielokrotnie na blogu pisaliśmy o kwestii zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o decyzjach ZUS które…
  2 tygodnie temu

  Kiedy ZUS może żądać zwrotu zasiłku ?

  Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy zasiłkowej ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę zasiłku, w sytuacji gdy prawo do zasiłku…
  2 tygodnie temu

  Skarga kasacyjna w sprawach przeciwko ZUS.

  Czy skarga kasacyjna jest dopuszczalna w każdej sprawie przeciwko ZUS? Co do zasady od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego…
  3 tygodnie temu

  SUBWENCJA Z PFR – POZORNA UMOWA O PRACĘ

  Tak jak pisaliśmy wielokrotnie, szybki mechanizm wypłaty świadczeń w związku z wprowadzeniem tarcz antykryzysowych spowodował masowe kontrole przedsiębiorców zarówno w…
  3 tygodnie temu

  Praca w warunkach szczególnych wykonywana za granicą.

  Duże trudności interpretacyjne wywołują stany faktyczne w których osoby ubiegające się o emeryturę  pomostową  podczas okresu zatrudnienia wykonywały prace w…
  3 tygodnie temu

  Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

  W przypadku wystąpienia u osoby Ubezpieczonej niezdolności do pracy, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania renty, jeżeli ubiegający się o świadczenie spełnia…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close