8 lutego 2024

  Jak udowodnić, że pracowałeś w szczególnych warunkach?

  Do oceny pracy wykonywanej w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze konieczne jest m. in. odwołanie się do przepisów ustawy…
  7 lutego 2024

  Rekompensata za pracę na statkach żeglugi śródlądowej.

  Zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych, rekompensata jest to odszkodowanie za utratę…
  5 lutego 2024

  Czy Sąd może zmienić wysoką podstawę wymiaru składek w sprawie o pozorność prowadzenia działalności gospodarczej? Wygrana sprawa przed Sądem Najwyższym.

  Często po przegranej sprawie przed Sądem Apelacyjnym Klienci pytają „czy opłaca się składać skargę kasacyjną od wyroku?”. Każdorazowo przed podjęciem…
  26 stycznia 2024

  Emerytura pomostowa dla pracowników pracujących w hutnictwie.

  Pracownicy wykonujący w hutnictwie pracę w warunkach szczególnych warunkach mają możliwość przejścia na emeryturę w wieku 55 lat. Jakie prace…
  23 stycznia 2024

  Jak wygląda sprawa w sądzie przeciwko ZUS?

  Każda sprawa sądowa przeciwko ZUS jest inna, a co za tym idzie powoduje zgłaszanie różnych wniosków dowodowych i podejmowanie określonych…
  19 stycznia 2024

  „Zasiłek rehabilitacyjny” – jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Świadczenie rehabilitacyjne, które bardzo często mylnie nazywane jest przez naszych Klientów „zasiłkiem rehabilitacyjnym” jest to świadczenie wypłacane przez ZUS, które…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close