3 tygodnie temu

  Ustanie całkowitej niezdolności do pracy przy ubieganiu się o rentę rodzinną.

  Renta rodzinna stanowi świadczenie socjalne, gwarantujące ochronę dla osób pozostających na utrzymaniu osoby (żywiciela), która zmarła, a tym samym pozostawiła…
  3 tygodnie temu

  Emerytura pomostowa po zmianach.

  Emerytura pomostowa stanowi świadczenie przysługujące osobom, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Celem tego specyficznego świadczenia…
  6 lipca 2023

  Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony w firmie budowlanej jest kwalifikowana jako praca w warunkach szczególnych?

  W swojej praktyce Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często nie zalicza danej pracy do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze,…
  5 lipca 2023

  Czy ZUS może odebrać prawo do renty orzeczonej na stałe?

  Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i…
  29 maja 2023

   Jak wygląda sprawa o rentę? Czy sprawę o rentę można wygrać w Sądzie?

  Sprawy o renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne czy renty rodzinne stanowią dość sporą część spraw, które prowadzimy…
  23 maja 2023

  Skutki zawarcie związku małżeńskiego podczas trwania umowy o pracę.

  W mojej kancelarii stosunkowo często analizuję sytuację w których ZUS podważa tytuł podlegania ubezpieczeniom, a co za tym idzie odmawia…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close