1 dzień temu

  Odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS.

  W związku z szalejącą w Polsce i na świecie pandemią COVID-19, szereg państw na bieżąco wprowadzało regulacje, które miały pomóc…
  2 dni temu

  Spóźnione ZUS DRA.

  W ostatnim czasie coraz większą ilość analizowanych przez moją kancelarię spraw stanowią takie, gdzie przedsiębiorcy lub ich księgowi spóźniają się…
  5 dni temu

  Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a podjęcie pracy w szkole na stanowisku innym niż nauczyciel.

  Zgodnie z art. 9. ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych: prawo do świadczenia…
  1 tydzień temu

  Renta rodzinna z ZUS i KRUS.

  Tematem poruszanym na moim blogu była możliwość jednoczesnego pobierania emerytury z ZUS i KRUS przez tzw. dwuzawodowców. Więcej na ten…
  1 tydzień temu

  Dlaczego ZUS nie wypłaca chorobowego?

  Przeglądając fora internetowe traktującej o tematyce ZUS, zauważyłam że jednym z najczęściej stawianych tam pytań są: “dlaczego ZUS nie wypłaca…
  1 tydzień temu

  Emerytura pomostowa personelu medycznego.

  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach i rentach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close