3 dni temu

  Termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych – świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 180 dni…
  4 dni temu

  Jak liczyć staż pracy przy ubieganiu się o świadczenie przedemerytalne?

  Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony zgodnie…
  5 dni temu

  Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – świadczenie przedemerytalne.

  Świadczenie przedemerytalne było tematem kilku moich wpisów. W celu krótkiego przypomnienia prawo do tego świadczenia jest regulowane przez ustawę z…
  3 tygodnie temu

  Układ ratalny, a zasiłek chorobowy.

  Od 1 stycznia 2022r. zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zapłata składki po terminie lub w zaniżonej wysokości nie powoduje…
  3 tygodnie temu

  Wyjazd z kraju na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.

  Przesłanki uprawniające do przyznania zasiłku macierzyńskiego są hermetycznie określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby…
  4 tygodnie temu

  Zatrudnienie członka zarządu / wspólnika w spółce z o.o.

  Czy możliwe jest zatrudnienie wspólnika pełniącego równocześnie funkcję członka zarządu w spółce z o.o? Odpowiedź na postawione pytanie niestety nie…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close