3 dni temu

  Pracodawca nie dostarcza do ZUS zaświadczenia Z-3, co dalej?

  Niejednokrotnie w mojej praktyce zawodowej analizowałam decyzje ZUS dotyczące odmowy przyznania prawa do zasiłku chorobowego z uwagi na niezłożenie przez…
  4 dni temu

  Ulga na start, a zgłoszenie z błędnym kodem

  Błędy w zgłoszeniach do ZUS są częstym tematem porad w Naszej Kancelarii. W ocenie ZUS większość pomyłek dokonanych przez płatników…
  5 dni temu

  ULGA NA START – na czym polega, kto i jak może z niej skorzystać?

  Prowadzenie pozarolniczej działalności rodzi obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, niemniej ustawodawca przewidział ulgi w zakresie zwolnień z obowiązku opłacania…
  6 dni temu

  Jaki zasiłek przysługuje z ZUS, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

  Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne…
  7 dni temu

  Emerytura minimalna, a składki odprowadzone do KRUS.

  Czy okresy w których odprowadzana była składka do KRUS mogą być zaliczone na poczet staży pracy gwarantującego wypłatę emerytury minimalnej…
  1 tydzień temu

  Odstąpienie przez ZUS od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

  Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba, która pobrała nienależne…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close