2 godziny temu

  Czy synowej, która rezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki na swoją niepełnosprawną teściową przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?  

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.…
  1 dzień temu

  Co oznacza rezygnacja lub niepodjęcie zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki?

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy…
  2 dni temu

  Co oznacza konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną?

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych: świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy…
  3 dni temu

  Świadczenie pielęgnacyjne, a data w której powstała niepełnosprawność osoby wymagającej opieki

  O świadczeniu pielęgnacyjnym z tytułu rezygnacji zatrudnienia pisaliśmy w ostatnim czasie kilkukrotnie: Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub…
  1 tydzień temu

  Prawo do emerytury, a świadczenie pielęgnacyjne.

  Organy administracji wychodzą z założeni, iż skoro istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi niepełnosprawnego strat finansowych spowodowanych niemożnością podjęcia pracy…
  1 tydzień temu

  Kierownik budowy – praca w warunkach szczególnych.

  Prowadząc od kilkunastu lat sprawy przeciwko ZUS o przyznanie prawa do emerytury z uwagi na pracę wykonywaną w szczególnych warunkach,…

  Odwołanie od decyzji ZUS

  Close