Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUS

Postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

O decyzjach w przedmiocie niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także o odwołaniach od decyzji ZUS o niepodleganiu pisaliśmy już dziesiątki razy na blogu.

Zobacz również:

Niemniej jednak do tej pory na blogu nie pojawiła żadna wzmianka o tym czy można uchronić się przed wydaniem negatywnej decyzji w przedmiocie fikcyjności firmy.

 

MOŻNA!

 

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozorności działalności, ZUS wszczyna postępowanie wyjaśniające, o którym nas oficjalnie zawiadamia i wzywa do złożenia pisemnych wyjaśnień w sprawie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w konkretnych okresach oraz do przedłożenia wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym dokumentów finansowych potwierdzających ten fakt.

Zdarza się, iż ZUS zadaje dodatkowo szereg pytań, takich jak np.:

1. Co obejmuje prowadzona działalność gospodarcza?

2. Czy wynajmowany jest lokal na potrzeby prowadzonej działalności?

3. Czy został zakupiony sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności?

4. Czy usługi były reklamowane i w jaki sposób?

 

Termin na przedłożenie wszelkich dokumentów i wyjaśnień zazwyczaj wynosi 7 dni, co niejednokrotnie uniemożliwia złożenie wyjaśnień i powoduje konieczność jego przedłużenia.

Z naszego doświadczenia wynika, iż złożenie wyczerpujących wyjaśnień na etapie postępowania wyjaśniającego oraz przedłożenie dowód na okoliczność prowadzenia działalności gospodarczej bardzo często doprowadza do sytuacji umorzenia postępowania, dlatego też w żadnym wypadku nie wolno ignorować pisma ZUS w przedmiocie wszczęcia postępowania i złożenia wyjaśnień.

Zaniechanie złożenia wyjaśnień z całą pewnością zakończy się wydaniem negatywnej decyzji, od której koniecznym będzie złożenia odwołania do Sądu.

 

ZUS prowadzi wobec firmy kontrole?

Szukasz prawnika specjalizującego się w prowadzeniu spraw ZUS?

Zastanawiasz się nad złożeniem odwołania od decyzji ZUS?

Zapraszam do zakładki kontakt.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close