Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Pozorna działalność gospodarcza – czego spodziewać się w sądzie?

Wczoraj podliczyłam wszystkie sprawy dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym prowadzone w mojej kancelarii na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Sama zaskoczyłam się wynikiem podsumowania – kancelaria sporządziła niemalże 150 odwołań od decyzji o wyłączeniu z ubezpieczenia społecznego z racji rzekomej fikcyjności prowadzonej działalności gospodarczej.  Ponad 80% prowadzonych spraw zakończyłam sukcesem, niektórzy klienci na sukces musieli czekać jednak do czasu wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny, z innymi wciąż walczę. Reprezentuje głównie kobiety, chociaż kilka moich procesów dotyczy również mężczyzn.

Uważam, że na tej podstawie mogę uznać, że mam spore doświadczenie w prowadzeniu procesów o pozorność działalności.

Oczywiście najważniejszą kwestią przy ocenie szans powodzenia w procesie jest rozmowa z klientem. Dla sporządzenia odwołania niezbędne jest zbadanie specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i dobranie niezbędnych środków dowodowych mających wykazać zorganizowanie, ciągłość i zarobkowy cel kwestionowanych działalności gospodarczych. Dobre odwołanie to klucz do sukcesu, objawiającego się zmianą przez Sąd decyzji ZUS.

Na równi z odwołaniem traktować należy rozprawy na których przekonujemy Sąd o faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej. Dzieje się to za pośrednictwem zeznań świadków oraz strony. Strona w zależności od metodyki prowadzenia procesu przez konkretnego sędziego może zostać przesłuchana na końcu po zebraniu zeznań od wszystkich wezwanych świadków, zdarzają się również sprawy gdzie strona przesłuchiwana jest jako pierwsza w tzw. trybie informacyjnym.

Dzisiejszy wpis poświęcę tematom, które interesują Sąd podczas przesłuchania strony w sprawie o fikcyjność prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście nie jestem w stanie rozpisać wszystkich pytań, które pojawią się w Sądzie, mogę wymienić jednak te które zawsze lub niemal zawsze pojawiają się w procesie.

 1. Kiedy działalność gospodarcza została rozpoczęta?
 2. Jaki jest przedmiot prowadzonej działalności, czy zmieniał się na przestrzeni czasu?
 3. Dlaczego podjęto decyzję o zmianie profilu prowadzonej działalności?
 4. Czy rozpoczynając prowadzenie działalności miała Pani odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie w przedmiocie prowadzonej działalności?
 5. Czy przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej robiła Pani rozeznanie rynku?
 6. Jakie były przewidywane przychody z prowadzonej działalności?
 7. Czy stworzyła Pani biznesplan?
 8. Na rzecz jakich klientów świadczone były usługi?
 9. Skąd wzięto środki na rozpoczęcie prowadzonej działalności gospodarczej?
 10. Jakie czynności w związku z rozpoczęciem działalności zostały podjęte?
 11. Gdzie Pani prowadziła działalność i czy zawarła Pani umowę najmu lokalu?
 12. Czy siedziba działalności była oznaczona tabliczką informacyjną?
 13. Czy zatrudniano pracowników/zleceniobiorców?
 14. Czy posiadała Pani pełnomocnika do prowadzonej działalności?
 15. Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zawierane były umowy?
 16. Czy posiada Pani stronę internetową?
 17. Czy reklamowała Pani działalność gospodarczą? Jeśli tak to w jaki sposób?
 18. Czy posiadała Pani telefon służbowy?
 19. Jakie przychody osiągała Pani z tytułu prowadzonej działalności w poszczególnych latach?
 20. Czy działalność gospodarcza odnotowała stratę?
 21. Z czego wynikają przerwy w prowadzeniu działalności?
 22. Czy w czasie kiedy była Pani zdolna do pracy prowadziła Pani działalność? Co Pani robiła?
 23. Czy pracowała Pani na zasiłku macierzyńskim? Co Pani robiła?
 24. Kto zajmował się dziećmi podczas Pani pracy?
 25. Dlaczego zawiesiła Pani działalność?
 26. Jaką podstawę zadeklarowała Pani przy rozpoczęciu działalności gospodarczej?
 27. Dlaczego zdecydowała się Pani zadeklarować maksymalną podstawę wymiaru składek?
 28. Skąd miała Pani na to środki?
 29. Czy zwracała się Pani do ZUS z zapytaniem czy ma Pani możliwość zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek? Jaką odpowiedz Pani otrzymała?
 30. Kiedy dowiedziała się Pani o ciąży?
 31. Czy podczas prowadzenia działalności podnosiła Pani swoje kwalifikacje zawodowe?
 32. Czy podczas prowadzenia działalności poczynione zostały inwestycje w działalność gospodarczą?
 33. Czy opłacała Pani podatek od lokalu użytkowego?
 34. Czy obecnie prowadzi Pani działalność?
 35. Jakie zyski uzyskuje Pani w tym roku?
 36. Jaka jest podstawa obecnie odprowadzanych składek na ubezpieczenie?

Do wymienionych pytań dodać należy takie, które są indywidualnie naniesione na stan faktyczny sprawy mojego klienta.

Tak ja widzicie pytań nie jest mało, czasami odpowiedzi nie są proste, trzeba jednak walczyć ponieważ sukces w sądzie daje poczucie ulgi oraz znaczącą przekłada się na finanse moich klientów.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close