Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Pozorna umowa o pracę – jak skutecznie napisać odwołanie.

Dużą część spraw które prowadzę pochłaniają spory z ZUS dotyczące podlegania ubezpieczeniom społecznym (fikcyjna umowa) z tytułu zawartych umów o pracę lub dotyczących podstawy wymiaru składek z tytułu zatrudnienia (pozorność wynagrodzenia pracownika). Z racji ilości prowadzonych spraw, wiem jakie elementy stanu faktycznego uważane są przez Sądy za istotne oraz jakie dowody należy koniecznie powołać, żeby  doprowadzić do wydania wyroku o zmianie decyzji ZUS.

Każdy stan faktyczny jest inny i wymaga osobnej analizy pod kontem używanej argumentacji oraz dowodów, niemniej jednak są pewne utarte wytyczne, którymi kierują się sądy w całej Polsce i o tym w dzisiejszym wpisie.

Sąd ubezpieczeń społecznych po wpływie sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę, analizuje następujące zagadnienia:

 • potrzebę utworzenia stanowiska pracy;
 • kondycję finansową przedsiębiorcy w momencie zatrudnienia pracownika;
 • faktyczne wykonywanie przez pracownika obowiązków;
 • zastąpienie pracownika przez inne osoby po przejściu na l4.

Wobec powyższego celem przygotowania właściwego odwołania od decyzji ZUS, należy przygotować następujące dokumenty i informacje dotyczące:

 1. kwalifikacji pracownika (cv, świadectwa pracy, dyplomy, certyfikaty) – świadczące że pracownik posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności do zatrudnienia na kwestionowanym przez ZUS stanowisku pracy;
 2. opisu w jaki sposób prowadzona była rekrutacja, czy zgłaszały się inne osoby, czy zamieszczane były ogłoszenia (bardzo pomocne są wydruki takich ogłoszeń);
 3. dokładnego opisu zakresu obowiązków, zawsze zalecam poszerzenie suchych sformułowań wynikających z dokumentów pracowniczych, Sąd powinien dowiedzieć się na czym konkretnie polegały nasze obowiązki;
 4. informacji czy kobieta wiedziała o ciąży w chwili negocjowania umowy o pracę (pomocna jest tutaj książeczka ciąży, wynik badania betaHCG);
 5. pitów pracodawcy za ostatnie 2 lata przed podjęciem zatrudnienia (jeżeli pracodawca zechce udostępnić nam takie dokumenty), jeżeli firma była na stracie należy wykazać inwestycje które były ponoszone w celu zwiększenia majątku przedsiębiorstwa);
 6. faktycznych dowodów świadczenia pracy (podpisane dokumenty, wysłane maile, podpisane fv, stworzone projekty bazy, etc. – nawet jeżeli nie zawierają podpisu, billingi telefoniczne, wiadomości sms) – jest to jeden z najważniejszym elementów odwołania.
 7. przedstawienie świadków wykonywanej pracy (klienci, kontrahenci, osoby z którymi pracownik miał styczność osobistą lub telefoniczną lub e-mailową) kolejny bardzo istotny element – bez świadków zmniejszamy szansę na wygraną.
 8. opisu kto przejął obowiązki pracownika, czy była prowadzona rekrutacja, czy ktoś został zatrudniony. Jeżeli doszło do zatrudnienia warto powołać dokumenty pracownicze takiej osoby, lub wezwać tą osobą na rozprawę w charakterze świadka;
 9. porównania wysokości osiąganych zarobków na konkretnym stanowisku pracy z regionalnymi lub ogólnopolskimi taryfikatorami wynagrodzeń (polecam stronę eurostatu);

Pamiętajcie, że Sąd Ubezpieczeń Społecznych w prowadzonych sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym wymaga naszej aktywności dowodowej. To od nas zależy, czy lektura odwołania umożliwi nabranie przez Sędziego prowadzącego naszą sprawę odpowiedniego zapatrywania. Z doświadczenia wiem, że pierwsza reakcja Sądu wywiera w procesie ogromne znaczenie. Dlatego zachęcam Was ponownie do weryfikowania negatywnych decyzji ZUS u prawnika specjalizującego się w walce z ZUS. Jedna rozmowa może dużo zmienić.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close