Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura górniczaEmerytura Pomostowa

Praca górnicza po 31 grudnia 2008 roku, a emerytura pomostowa

Ostatnio do naszej Kancelarii trafił Klient, któremu ZUS odmówił prawa do emerytury pomostowej z uwagi na fakt, iż po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wykonywał pracy szczególnej według nowego wykazu. ZUS wskazał, iż pomimo faktu, iż nasz Klient po 31 grudnia 2008 roku posiada okres pracy górniczej w rozumieniu art. 11 ustawy o emeryturach pomostowych, to okres ten nie może być uznany za pracę w warunkach szczególnych wobec nowego wykazu, bowiem nie została ona wymieniona w załącznikach do emerytury pomostowej.

Oczywiście decyzja ZUS jest błędna, dlatego złożyliśmy w imieniu Klienta odwołanie do Sądu.

Jak wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych „praca górnicza, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1924), jest pracą w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy” (teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2020 r., sygn. akt I UK 356/18, LEX nr 3074832).

Sądy wskazują, iż umieszczenie danej pracy w załączniku stwarza domniemanie prawne, że praca ta spełnia ustawowe kryteria kwalifikacyjne pracy w szczególnych warunkach. Błędem byłoby jednak niezaliczenie, jako pracy w szczególnych warunkach, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, pracy górniczej, o jakiej mowa w art. 11 tego aktu. Odpowiada ona definicji zawartej w art. 3 ust. 1 tej ustawy i związana jest z czynnikami ryzyka wymienionymi w ust. 2 tego artykułu. Ustawodawca wprawdzie nie zamieścił jej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, ale wskazana jest w treści samej ustawy, tj. w jej art. 11.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close