Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym, a brak składek

Doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym, gdy nie odprowadzano składek na ubezpieczenie społeczne.

Jeżeli śledzą Państwo na bieżąco mojego bloga, to pewnie już zdążyliście zauważyć, że wiele wpisów poświeciłam materii związanej z doliczaniem do ogólnego stażu pracy uprawniającego do emerytury okresu pracy w gospodarstwie rolnym.

Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy

Staż pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982 roku

Praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia – definicja domownika – rolnika

Okres uzupełniające staż pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, a praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy

Powyższe podyktowane jest tym, że coraz częściej spotykam się z decyzjami traktującymi o odmowie doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Często przyczyną odmownych decyzji jest „brak opłacania składek na ubezpieczenie społeczne”.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 19 grudnia 2000 roku, sygn. akt II UKN 155/2000 wskazał na odrębność wynikającą z systemu ubezpieczeń społecznych rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i wyraził pogląd, że:

„przepis art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach  nie jest wyraźnie adresowany do osób objętych ubezpieczeniem społecznym z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym (domowników), ani do osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym (pracowników); reguluje kwestie stażu emerytalnego wymaganego do innych ubezpieczonych niż rolników, w którym okres pracy w gospodarstwie rolnym jest okresem zaliczonym wprost, niezależnie od uregulować z ustawy o ubezpieczeniu społecznym i traktowany jak okres składkowy. Implikuje to stwierdzenie niedopuszczalności stosowania (przez analogię) wobec osoby, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach, kryteriów objęcia ubezpieczeniem domowników rolnika na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. W szczególności chodzi o warunek pozostawania we wspólnym gospodarstwie rolnym. Żadnego znaczenia dla uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym, ani wykonywanie pracy stale czy sezonowo, np. w czasie wakacji, podobnie jak i to, czy praca w gospodarstwie rolnym stanowił dla danej osoby główne źródło utrzymania, bądź to czy rolnik, u którego ta osoba pracowała opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników”.

Do dnia 31 grudnia 1982 r. brak było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Dopiero po tej dacie, czyli od 1 stycznia 1983r. taki obowiązek powstał, dlatego też niemożliwe jest zaliczenie do okresów składkowych okresu pracy w gospodarstwie rolnym, ale po dniu 1 stycznia 1983 r., jeżeli z tytułu takiej pracy nie odprowadzano składki na ubezpieczenie. Jeżeli praca w gospodarstwie rolnym miała miejsce przed tą datą, nie istniała konieczność odprowadzania składek i wystarczającym jest, że była wykonywana w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy (a więc co najmniej w rozmiarze 4 godzin dziennie) i miała charakter stały, co oznacza gotowość (dyspozycyjność) do wykonywania pracy rolniczej, gdy wymaga tego sytuacja.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close