Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSPraca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym po 31 grudnia 1982r.

Wiem, że dużo wątpliwości wzbudza zagadnienie ewentualnego zaliczenia do stażu emerytalnego pracy w gospodarstwie rolnym wykonywanej po dniu 31 grudnia 1982r.

Jeśli ubezpieczony nie posiada wymaganego do nabycia prawa do emerytury stażu złożonego z okresów składkowych i nieskładkowych wymienionych w katalogach zamieszczonych w art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach FUS, staż ten uzupełnia się okresami, o jakich mowa art. 10 ust. 1 tej ustawy.

W myśl tego przepisu uzupełnienie to następuje o:

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia oraz
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Uwzględnione w myśl art. 10 ust. 1 ustawy emerytalnej okresy traktowane są jako okresy składkowe i uzupełniają one jedynie staż składkowy ubezpieczonego.

Powyższe unormowanie wydaje się być stosunkowo zrozumiałe, natomiast wątpliwość mogą wzbudzić przepisy ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy,

Zgodnie z art. 1 w/w ustawy do stażu pracy zaliczeniu podlegają:

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.
Jak analizować te dwie regulacje?

Analizę przedstawionego zagadnienia prawnego rozpocząć wypada od przypomnienia, że obowiązek opłacania składek na fundusz emerytalny rolników został wprowadzony z dniem 1 lipca 1977r.  Taki stan prawny miał miejsce również pod rządami obowiązującej od 1 stycznia 1983 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, która z mocy art. 1 ust. 2 obowiązkiem ubezpieczenia rolniczego objęła także domowników.

Wynika z tego, że do dnia 31 grudnia 1982 r. brak było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Po tej dacie, czyli od 1 stycznia 1983r. taki obowiązek powstał. Dlatego też niemożliwe jest zaliczenie do okresów składkowych okresu pracy w gospodarstwie rolnym po dniu 1 stycznia 1983r., jeżeli z tytułu takiej pracy nie odprowadzano składki na ubezpieczenie. Niestety taka praca nie może zostać zaliczona do okresów nieskładkowych, ponieważ ustawodawca nie wymienił takiego okresu w zamkniętym katalogu art. 6 i 7 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym przypadające po dacie 1 stycznia 1983r., mogą być jednak zaliczane do stażu pracy pracownika wynikającego ze stosunku pracy.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Pani Mecenas, powstaje pytanie jak wykazać opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników po 01.01.1983 r. skoro KRUS powołano dopiero w 1990 roku? Który organ przed KRUS-em ewidencjonował składki na ubezpieczenie społeczne rolników? czy był to Urząd Gminy? w jaki sposób uzyskać potwierdzenie opłacania takich składek w przypadku gdy KRUS stwierdza tu cyt. “Organ nie posiada dokumentacji odnośnie wskazanego okresu gdyż Urząd w…. nie przekazał dokumentacji w tym zakresie”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close