Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia – definicja domownika-rolnika

Definicja pojęcia  domownik w kontekście doliczenia pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia do stażu pracy.

 

Bardzo częstą przyczyną wydawania decyzji odmawiających prawa do świadczeń z ZUS jest brak możliwości doliczenia do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, z uwagi na brak posiadania statusu domownika.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem sądów, domownik ma prawo starać się o zaliczenie okresów swojej pracy w gospodarstwie rolnym do okresów składkowych. Definicja legalna domownika jest jednak zupełnie inna niż ta potoczna. Otóż w języku codziennym za domownika będziemy uważać osobę zamieszkującą z nami “pod jednym dachem”. Sąd Ubezpieczeń Społecznych za domownika uważał natomiast będzie osobę bliską rolnikowi, która:

  1. ukończyła 16 lat,
  2. pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  3. stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Tak jak Państwo widzicie, wedle zaprezentowanej wykładni nawet sąsiad może być domownikiem, a co za tym idzie będzie miał prawo żądać zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do swojego stażu pracy.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close